K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ÚP ČR pomáhá krajům, obcím i firmám

Datum: 25. 11. 2014, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Sociální problematika

Zatímco v říjnu 2013 umístil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci celé republiky 17 758 uchazečů na veřejně prospěšné práce (VPP), letos – k 31. 10. – jich bylo 18 934. Růst je výsledkem aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), kterou ÚP ČR uplatňuje v praxi. Nejvíce nezaměstnaných našlo novou práci díky VPP v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji.

Možností v rámci APZ je hned několik. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa (SÚPM), rekvalifikace a poradenství. V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR. Jen ke konci října podpořil úřad touto cestou celkem 67 009 uchazečů o zaměstnání.

Veřejně prospěšné práce

Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen především na méně kvalifikované a pomocné práce. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně pouze po určitou dobu. Podstatou VPP je finanční a personální zajištění ze strany úřadu, a to až na jeden rok.

„Nejčastěji je zaměstnavatelé využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění dalších činností, na které zejména obce nemají vlastní personální kapacitu,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům získat na určitou dobu zaměstnání, obcím, krajům a firmám zase tolik potřebné pracovníky, které by nemohly zaměstnat na stálo.

Společensky účelná pracovní místa

I v této oblasti zaznamenává Úřad práce ČR značný nárůst. K 31. 10. 2013 získalo díky tomuto nástroji APZ práci 12 902 lidí. O rok později to bylo už 18 292 uchazečů. Většinou ve všeobecné administrativě, účetnictví, gastronomii, obchodě, ve strojírenství, stavebnictví, ve službách a sociální oblasti, dále jako řidiči, skladníci či čerpadláři. Nově vzrostl počet takto

podpořených míst i ve strojírenských oborech. Celkem 3194 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb (kadeřnické, kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby), zakázkového šití oděvů či doplňků, ve výrobě, v prodeji nebo gastronomii. Mezi podpořenými zájemci se objevili i fotografové, architekti nebo včelaři.

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance max. do výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku.

„V případě, že zaměstnají mladého člověka do 30 let nebo uchazeče o zaměstnání nad 55 let, může se částka vyšplhat až na 24 tisíc Kč měsíčně. Výši maximálních částek příspěvků v rámci APZ stanovuje centrálně Generální ředitelství ÚP ČR. Jednotlivé krajské pobočky ÚP ČR je mohou upravit podle konkrétní situace na regionálním trhu práce a objemu jim přidělených prostředků na realizaci APZ,“ vysvětluje ředitel Odboru trhu práce ÚP ČR Jan Karmazín.

Poradenství a rekvalifikace

Zaměstnanci ÚP ČR nabízejí uchazečům jak profesní poradenství, tak i možnost rekvalifikací, včetně těch zvolených. Jednoduše řečeno, nasměrují zájemce tak, aby si vybrali obor, ve kterém následně najdou uplatnění. Zájem o rekvalifikace je ze strany klientů značný. Zatímco k 31. 10. 2013 se jich účastnilo 8201 lidí, letos v říjnu to bylo už 14 094 zájemců.

Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné nebo chtěli získat řidičské průkazy (od sk. C).

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se obvykle rozhodují lidé mezi 20–24 a 35–39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

Pomoc z ESF

Úřad práce ČR pomáhá uchazečům o zaměstnání v návratu na pracovní trh v rámci několika projektů spolufinancovaných z evropských peněz.

Jedním z nich je například program s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)“. Jeho prostřednictvím mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a

dovedností svých zaměstnanců. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez.

Podporu mohou získat zájemci, jejichž meziroční pokles tržeb nepřesáhne 5 %. O přiznání příspěvku a jeho výši pak rozhoduje konkrétní krajská pobočka ÚP ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Zkrátka tak, aby úřad vynaložil prostředky efektivně, účelně a hospodárně. Žadatel může v průměru čerpat maximálně 500 tis. Kč měsíčně. Celkem má ÚP ČR v rámci projektu k dispozici 770 mil. Kč.

Škála firem a aktivit je velmi široká a objem žádostí o podporu ve většině krajů už nyní výrazně převyšuje nabídku. Hlásí se jak společnosti, které mají s čerpáním příspěvku zkušenost, tak i ty, které ještě obdobnou podporu od ÚP ČR nečerpaly.

Finanční podporu v tomto projektu získalo ke konci října 937 firem a ÚP ČR přijal celkem 5909 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těchto schválených žádostí následně uzavřel se zaměstnavateli 2532 dohod na zabezpečení vzdělávání a podpořil 14 547 zaměstnanců. Firmám poskytl 69 946 636 Kč, z toho 36 793 116 Kč šlo na úhradu vzdělávání a 33 153 520 Kč činily příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání.

„Největší zájem evidujeme ze strany firem působících ve strojírenství, stavebnictví, dřevařství, dopravě a potravinářství. Prim hrají odborné jazykové vzdělávání a specializované aktivity, jako jsou např. kurzy seřizování vstřikovacích strojů na výrobu plastů, nové technologie ve stavebnictví nebo třeba kurzy svařování,“ vyjmenovává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.

Regionální projekty

Ty považuje ÚP ČR za nepostradatelnou součást výkonu všech jeho agend. V současné době probíhá 88 regionálních individuálních projektů zaměřených na skupiny uchazečů věkové kategorie do 30 let bez praxe či uchazeče starší 50 let. Programy myslí i na uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, osoby se zdravotním postižením, rodiče s malými dětmi či nezaměstnané ze sociálně vyloučených lokalit.

Kateřina Beránková

TOPlist
TOPlist