K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Příjmy obcí z hazardu

Datum: 10. 11. 2014, zdroj: OF 4/2014, rubrika: Ekonomika

V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.

V roce 2013 získaly obce (bez Prahy) v rámci příjmů z „hazardu“ 4,7 mld. Kč, což je o necelou 1 mld. Kč více než o rok dříve, resp. o 25 %. Příjmy z hazardu zahrnují poplatek za výherní hrací přístroj a odvod z loterií a z výherních hracích přístrojů. V roce 2013 se na celkových příjmech obcí podílely příjmy z hazardu 2,5 %, a to je o 0,4 procentní body více než v roce předchozím. Podíl příjmů z hazardu na daňových příjmech obcí dosáhl výše 4 % v roce 2013 a 3,7 % v roce 2012.

Přírůstek příjmů obcí z hazardu v roce 2013 byl dán výhradně růstem odvodů z výherních hracích přístrojů (meziročně o 38 %), protože jak objem poplatků za výherní hrací přístroj, tak odvod z loterií a podobných her se meziročně snížil, a to o 27 % u poplatků za výherní hrací přístroj a o 17 % u odvodu z loterií.

Odvody z hracích automatů

Ve dvou posledních letech se na celkovém objemu peněz, které obce z hazardu získaly, nejvíce podílely, jak ukazuje graf 1 a 2, odvody z výherních hracích automatů. Jejich podíl se navíc meziročně zvýšil, a to ze 78 % na 86 %.

Graf 1. Struktura příjmů obcí z hazardu v roce 2012
Graf 1. Struktura příjmů obcí z hazardu v roce 2012
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Graf 2. Struktura příjmů obcí z hazardu v roce 2013
Graf 2. Struktura příjmů obcí z hazardu v roce 2013
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Obce získaly z hazardu v průměru 410 Kč na obyvatele v roce 2012 a 513 Kč v roce 2013 (viz graf 3).

Graf 3. Příjmy obcí z hazardu v přepočtu na obyvatele
Graf 3. Příjmy obcí z hazardu v přepočtu na obyvatele
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Pro srovnání, výnos daně z nemovitosti dosáhl v roce 2013 v průměru 970 Kč na obyvatele a prodej obecního majetku pak 790 Kč na obyvatele. Odvod z výherních hracích přístrojů se meziročně zvýšil z 320 Kč na 441 Kč na obyvatele, poklesl u odvodů z loterií a podobných her ze 71 Kč na 59 Kč na obyvatele a z 18 Kč na 13 Kč na obyvatele v případě poplatků za výherní hrací přístroj.

Nejvyšší příjmy na Karlovarsku

Nejvyšší příjmy z hazardu získaly v roce 2013 obce Karlovarského kraje, a to 854 Kč na obyvatele. Se značným odstupem za nimi se umístily obce Plzeňského kraje (669 Kč na obyvatele), které dosáhly nejvyšších příjmů v roce 2012. Nejméně přispěly příjmy z hazardu do rozpočtů obcí kraje Vysočina (328 Kč na obyvatele) a Středočeského kraje (394 Kč na obyvatele). Podrobný přehled podle krajů je patrný z grafu 4.

Graf 4. Příjmy obcí z hazardu podle krajů
Graf 4. Příjmy obcí z hazardu podle krajů
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Nejvyšší podíl příjmů z hazardu na celkových příjmech v roce 2013 vykázaly také obce Karlovarského kraje, a to 3,9 %. Po 3 % se tyto příjmy podílely na celkových příjmech u obcí Ústeckého a Olomouckého kraje. Pouhá 2 % představovaly příjmy z hazardu v rozpočtech obcí Středočeského kraje a 2,1 % pak u obcí Jihočeského kraje.

Meziročně se příjmy z hazardu nejvíce zvýšily obcím Karlovarského kraje, a to o 64 %, které tento růst dostal na nejvyšší příčku v rámci krajů. O více než třetinu se příjmy z hazardu meziročně zvedly u obcí kraje Zlínského a Libereckého. Nejpomaleji se tyto příjmy zvyšovaly u obcí Jihočeského a Jihomoravského kraje (o 14 %, resp. 16 %).

V roce 2013 existovalo 14 obcí, u nichž byl podíl příjmů z hazardu na celkových příjmech vyšší než 20 %. Pět z nich patří do Jihomoravského kraje a čtyři kraje Jihočeského kraje. Sedm krajů nemělo ani jednu takovou obec. U dvou obcí Jihomoravského a dvou obcí Jihočeského kraje tvořily příjmy z hazardu více než polovinu celkových příjmů. Do této skupiny patří ještě jedna obec v Karlovarském kraji a jedna obec v kraji Plzeňském. Největší obec v této skupině má téměř 1300 obyvatel, nejmenší pak 76 obyvatel.

Krajem, na jehož území jsou obce, které příjmy z hazardu využívají nejméně, je kraj Vysočina. 90 % obcí v tomto kraji mělo v roce 2013 zanedbatelné příjmy z hazardu. Druhým v pořadí je Jihočeský kraj s 86 % obcí s žádnými nebo minimálními příjmy z hazardu, třetím je Pardubický kraj s 84 % obcí téměř nevyužívajících příjmy z hazardu.

V Karlovarském kraji je naproti tomu jen o něco více než polovina z celkového počtu obcí, pro které jsou příjmy z hazardu nevýznamné a stejné je to i u obcí Zlínského kraje.

Ve městech se hraje nejvíc

Nejvyšší příjmy z hazardu měly v roce 2013 obce s počtem obyvatel 5000 a více, a to 746 Kč na obyvatele. Na druhé místo se dostaly obce s počtem obyvatel od 500 do 999 a na třetí místo pak nejmenší kategorie obcí – viz graf 5.

Graf 5. Příjmy obcí z hazardu podle velikostních kategorií
Graf 5. Příjmy obcí z hazardu podle velikostních kategorií
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Meziročně se příjmy obcí z hazardu zvýšily u obcí všech velikostních kategorií s výjimkou obcí s počtem obyvatel od 200 do 499 (pokles o 7 %). Nejvíce to bylo u nejmenší kategorie obcí, u kterých se objem zvýšil na více než dvojnásobek. O 27 % se meziročně zvedl objem příjmů z hazardu obcím s 5000 a více obyvateli a o 14 % pak obcím v kategorii 500 až 999 obyvatel.

Podíl příjmů z hazardu na celkových příjmech byl nejvyšší u obcí s 5000 a více obyvateli, a to 3,3 %, Nejméně se příjmy z hazardu podílely u obcí s počtem obyvatel od 200 do 999, a to 0,5 %.

Téměř všechny obce měly nějaký díl z výnosu z loterií. Na svém území má alespoň jeden výherní hrací přístroj jen necelá třetina všech obcí. Graf 6 však ukazuje, že např. v nejmenší kategorii obcí je to jen 5 % z jejich počtu, zatímco v obcích s počtem obyvatel 5000 a více jsou jen čtyři obce, které na svém území tyto přístroje vůbec nemají. Podíl obcí s výherním hracím přístrojem na celkovém počtu obcí v dané velikostní kategorii se zvyšuje s velikostí obce.

Graf 6. Obce s výherními hracími přístroji
Graf 6. Obce s výherními hracími přístroji
Pramen: Monitor, Ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Závěrem

Příjmy obcí z hazardu nepředstavují pro naprostou většinu z nich významnější zdroj rozpočtu. Najdou se však výjimky. Je dobře, že obce mohou rozhodovat o tom, zda na svém území budou nebo nebudou mít výherní hrací přístroje a obdobná zařízení. Je pak na jejich představitelích, aby rozhodli, zda příjmy z tohoto zdroje stojí za možná rizika spojená s hazardem na území obce.

Ing. Věra Kameníčková, CSc., CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

TOPlist
TOPlist