K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Program rozvoje venkova na období 2014–2020

Datum: 29. 10. 2014, zdroj: OF 4/2014, rubrika: Regiony

V novém programovacím období 2014–2020 budou mít obce v Programu rozvoje venkova (PRV) mnohem menší šanci uplatnit své projekty než doposud. Jak naznačuje uvedený přehled a oba obrázky – bude to víceméně jen v rámci iniciativy LEADER (tj. cca 5 %).

Priorita 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví

Opatření, která horizontálně přispívají k více prioritám

 • Předávání znalostí a informační akce (opatření 1)
 • Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství (opatření 2)
 • Spolupráce (opatření 16)

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti konkurenceschopnosti zemědělství

Vybraná opatření/typy operací:

 • Investice do hmotného majetku (opatření 4)
  • Investice do zemědělských podniků (4.1.1)
  • Pozemkové úpravy (4.3.1)
  • Lesnická infrastruktura (4.3.2)
 • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (opatření 6)
  • Zahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1)
 • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (opatření 8)
  • Technika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1)
  • Technické vybavení pro zpracovávání dřeva (8.6.2)

Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce

Vybraná opatření/typy operací:

 • Investice do hmotného majetku (opatření 4)
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1)
 • Dobré životní podmínky zvířat (opatření 14)

Priorita 4: Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Vybraná opatření/podopatření:

 • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (opatření 4)
  • Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi (podopatření 8.3)
  • Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (podopatření 8.5)
 • Agroenvironmentálně-klimatické opatření (opatření 10)
 • Ekologické zemědělství (opatření 11)
 • Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (opatření 12)
 • Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (opatření 13)
 • Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (opatření 15)

Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů

Vybraná opatření/podopatření/typy operací:

 • Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (opatření 8)
  • Podpora zalesňování/zakládání lesů včetně nákladů na založení a roční prémie na ha na péči/ušlé příjmy (podopatření 8.1)
 • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (opatření 6)
  • Investice na podporu energie a obnovitelných zdrojů (6.4.3)

Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Vybraná opatření/typy operací:

 • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (opatření 6)
  • Investice do nezemědělské činnosti (6.4.1)
  • Podpora agroturistiky (6.4.2)
 • Podpora místního rozvoje LEADER [CLLD – komunitě vedený místní rozvoj] (opatření 19)
Obr. 1. Priority Evropské unie dle významu pro PRV
Obr. 1. Priority Evropské unie dle významu pro PRV
Obr. 2. Celkový rozpočet Programu rozvoje venkova včetně podílu ČR 3042 mil. EUR (kofinancování z EZFR 75 %)
Obr. 2. Celkový rozpočet Programu rozvoje venkova včetně podílu ČR
TOPlist
TOPlist