K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Chcete zlepšit veřejný pořádek?

(Připojte se k petici Svazu měst a obcí ČR)

Datum: 27. 10. 2014, zdroj: OF 4/2014, rubrika: Legislativa

Také vám vadí, že lidé, kteří opakovaně páchají přestupky, nejsou adekvátně potrestáni? Že se jejich prohřešek neposuzuje v celé šíři a může se tak stát, že recidivista nakonec provede něco daleko horšího než jen drobné provinění?

Pokud ano, připojte se k petici „Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a stabilitu,“ kterou organizuje Svaz měst a obcí ČR. Apeluje v ní na vládu a Parlament ČR, aby zajistily veřejný pořádek a sociální stabilitu.

Větší bezpečnost

Změna současného stavu v oblasti prevence, ochrany občanů a jejich oprávněných požadavků na bezpečnost je z pohledu měst a obcí zcela nevyhnutelná. Ukázal to mimo jiné případ policistky, do které při výkonu služby najel mladík pod vlivem drog, který měl za sebou už řadu přestupků. Žena bohužel zemřela.

Proto Svaz měst a obcí ČR už před časem otevřeným dopisem oslovil ministra vnitra, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, ministryni práce a sociálních věcí, ministryni pro místní rozvoj a ministryni spravedlnosti a požádal je o změnu současného stavu a větší zapojení měst a obcí do přípravy legislativy v oblasti prevence. Konkrétně o spolupráci při řešení zneužívání sociálních dávek, problematiky předražených ubytoven, či otázku nepostihnutelnosti některých osob, které páchají jeden přestupek za druhým. Petice je tak dalším logickým krokem, jak apelovat na příslušné orgány, aby se situace co nejdříve zlepšila.

Efektivnější postihy

I když územní samospráva nepreferuje represi, současná situace žádné jiné řešení než zpřísnit kvalifikaci některých provinění nevidí. Města obce proto požadují, aby několikanásobné spáchání některých přestupků proti majetku nebo občanskému soužití bylo kvalifikováno jako trestný čin. Také je třeba, aby budoucí registr přestupků vznikl co nejdříve a zaznamenával především ty přestupky, které jsou páchány na území obcí nejčastěji, tedy na veřejném prostranství či přestupky spojené s alkoholem a jinými toxikomaniemi. Do přípravy této a další legislativy v oblasti prevence by přitom měla být více zapojena města a obce.

Urychlená změna zákonů

Vedení Svazu rovněž poukazuje na to, že je nutné co nejdříve najít systémové řešení situace, kdy se zneužívají sociální dávky, zejména ty na bydlení, a bohatnou úzké skupinky obyvatel na úkor jiných provozováním předražených ubytoven. Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České republiky.

Je nutno vytvořit efektivní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, zejména využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky. Jen výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi byly v roce 2013 ve výši cca 10,5 mld. Kč, což je téměř o 2,8 mld. Kč více než v předchozím roce.

Současné preventivní nástroje a zákonná pravidla přitom nikam nevedou, protože se příliš nerespektují a důsledně se nevyžaduje jejich dodržování. Podle měst a obcí je proto nezbytné, aby zákonodárci urychlili práci na klíčových právních normách – novele zákona o hmotné nouzi a novele přestupkového zákona a zapojili samosprávu do procesu jejich přípravy tak, aby budoucí legislativa byla ve znamení co nejširší celospolečenské shody.

Petice

Petice, jejíž vznik inicioval Svaz měst a obcí ČR, kromě nutnosti zavést registr přestupků či řešit sociální otázky, poukazuje také na nezbytnost jasné a funkční legislativní úpravy výkupu kovů. Svaz i jejím prostřednictvím požaduje novelu zákona o odpadech, která by zakázala výkup kovů od fyzických osob a od právnických by ho umožnila jen na základě bezhotovostních plateb. Krádeže kovů, například vík od kanálů a dalšího obecního mobiliáře totiž nejenom, že znamenají finanční újmy, ale také ohrožují bezpečnost obyvatel. Neodborně demontovaná elektrická zařízení zase mohou poškodit životní prostředí. V roce 2012 způsobilo celkem 11 080 krádeží kovových materiálů škodu 445 mil. Kč a v loňském roce již to bylo 11 786 krádeží s celkovou škodou za 509 mil. Kč.

Petice, která se týká celkem šestí hlavních oblastí – vymahatelnosti práva, přestupků, výkupu kovů, sociálního bydlení, sociálních dávek a zaměstnanosti, je od konce srpna dostupná ve Svazu měst a obcí ČR. K dispozici bude i na všech členských městech a obcích, kterých je v současné době téměř 2600. Po ukončení podpisové akce ji petiční výbor předá vládě a Parlamentu ČR.

Svaz měst a obcí České republiky
  • celostátní, dobrovolná a nepolitická organizace
  • sdružuje 2561 obcí (tj. 40 % z celkového počtu obcí v ČR a zastupuje tak 8 040 644 obyvatel (76,46 %)
  • hájí zájmy měst a obcí
  • podílí se na přípravě a tvorbě návrhů opatření v oblasti kompetence obcí
  • zajišťuje právní poradenství
  • organizuje akce a poskytuje informační a komunikační podporu městům a obcím
  • více na www.smocr.cz

Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky

TOPlist
TOPlist