K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

K dvacátému výročí soutěže Vesnice roku

Datum: 30. 7. 2014, zdroj: OF 3/2014, rubrika: Regiony

Kulatá výročí bývají příležitostí k hodnocení, bilancování, i k oslavě. Soutěž „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“, která se letos koná již po dvacáté nás k tomu také vybízí. Soutěže se každoročně zúčastňuje kolem 300 obcí z celé republiky. To prokazuje její úspěšnost a zakořenění.

Vesnice roku

Účastí v soutěži obce zveřejňují svou koncepční připravenost a své konkrétní výsledky jak v hmotné oblasti, tak i v duchovní a společenské činnosti. Prokazují také svou odpovědnost za zdárný vývoj obcí, a nabízí svůj příklad k následování. Soutěž se postupně stala největší oslavou práce a života na venkově a přispěla ke zvýšení společenského významu venkova u veřejnosti i u části politické reprezentace.

Idea obnovy venkova

Prezident Václav Havel přijal představitele oceněných obcí v prvním ročníku soutěže Vesnice roku
Prezident Václav Havel přijal představitele oceněných obcí v prvním ročníku soutěže Vesnice roku (na snímku dále Jan Kruml, tehdejší předseda SPOV ČR a Ladislav Šustr, starosta Telnice – Vesnice roku 1995)

Ideu evropského hnutí obnovy venkova jsme převzali hned po změně režimu, jako součást hlubokých demokratických změn. Jejími základními rysy je aktivní spoluúčast obyvatel na dění v obci, důsledná samospráva, ale i vládní podpora venkovu. Cílem není pouze malebnost venkova, ale obnova a udržování jeho hodnot, jakými jsou pospolitost a soudržnost obyvatel, udržování místních tradic, venkovský životní styl, péče a starost o kulturní krajinu. Také jde o udržení, či zvýšení hospodářského potenciálu venkova.

Právě způsob, jakým jsou tyto hodnoty udržovány, je součástí hodnotících kriterií soutěže. Obce jsou oceňovány za bohatost společenského a kulturního života, za udržování kulturního dědictví, za výchovu a začlenění mládeže do místních aktivit, za péči o zeleň a životní prostředí, za hospodářskou spolupráci. Obce jsou hodnoceny za to, co je pro vesnice charakteristické a typické, jako je vedení kronik, místních knihoven, spolková činnost, vedení kronik a místních knihoven, lidové, křesťanské a folklorní tradice, místní ráz a soulad zástavby. Také za iniciativy, které přináší nové myšlenky i nové tradice.

Podnětem k založení soutěže v roce 1995 bylo naše členství v Evropském pracovním společenství pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE), jejímž členem jsme již od roku 1991. Toto společenství pořádá kongresy o vývoji venkova, vydává svůj časopis a organizuje soutěž o Evropskou vesnici roku. Abychom do této evropské soutěže vyslali správného reprezentanta, to je úkolem naší soutěže a jejích komisařů.

Dalším důvodem bylo zveřejnění výsledků finanční podpory, kterou poskytuje státní rozpočet (nyní i krajské rozpočty) na podporu Programu obnovy venkova. Výsledky soutěže prokazují, že tato finanční podpora se projevuje příznivě nejen v dílech, viditelných na první pohled, ale i ve společenství a v duchu obcí, v hodnotách, které nelze penězi přepočítávat. Důležitým důvodem je také ocenit úspěšné vedení obcí, spolu s jejich iniciativními občany a spolky. Rovněž potřebná byla a je i propagace Programu obnovy venkova. Za dvacet let naší soutěže je zřejmé, že docilované výsledky jsou rok od roku hodnotnější a závažnější.

Nová kvalita

Vratěnín – Vesnice roku 1996
Vratěnín – Vesnice roku 1996

Je velmi potěšitelné sledovat, jak se za těch dvacet pět let naše vesnice díky demokratickým podmínkám změnily. Pozitivně se projevil princip subsidiarity i schopnost venkovských samospráv postarat se o zdárný vývoj obcí. Významný je také přínos venkova k státotvornému procesu – jeho účinnost se nejvíce projevuje ve společném zájmu samospráv a občanů na vývoji obce, nezatíženém stranickými půtkami. Venkov je místem, odkud vyzařuje soudržnost, odpovědnost a morálka. I v tomto smyslu se obce přihlášené do soutěže stávají určitým příkladným společenstvím, v němž převládá věcnost, společný zájem a vůle. Tato společenství, opírající se o participaci obyvatel, společnými kroky mění svůj svět. Jejich obyvatelé jsou naplněni pocity pospolitosti, hrdosti, radosti a vlastenectví. Dokládají, že vytváření občanské společnosti na venkově není jen pouhým snem Václava Havla, nýbrž reálnou skutečností, která přináší spolehlivé hodnoty i novou kvalitu.

Co je třeba přát si do dalších let? Je třeba i nadále usilovat o to, aby role venkova odpovídala jeho tradicím a jeho společenskému významu. I v demokracii je třeba neumdlévat Je stále důležité vést zápas o perspektivu života na venkově a vést zápas po sté. Naše soutěž o tyto cíle usiluje tím nejslušnějším i nejpěknějším způsobem: otevřeným zveřejňováním konkrétních výsledků vývoje venkova. Domnívám se, že v soutěži není důležité, která obec byla vyhlášena jejím vítězem, ale počet přihlášených obcí. Ten prokazuje zájem obcí ukázat i pochlubit se výsledky místních Programů obnovy venkova. Čím větší je počet soutěžících, tím větší je hodnota vítězství. Přejme si proto, aby obce i nadále měly stálý zájem představit se veřejnosti a začlenit se do ideového společenství naší soutěže. Také si přejme, aby celá společnost a její politická reprezentace byla vědoma závažnosti a významu venkova pro budoucnost země.

Ing. Jan Kruml, iniciátor soutěže a emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova

TOPlist
TOPlist