K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Konference sdružení tajemníků v Praze

Datum: 30. 6. 2014, zdroj: OF 3/2014, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) si na svém XXVII. valném shromáždění a jarním celostátním odborném semináři, který se konal 11.– 13. května v Praze, připomnělo výročí 20 let své činnosti.

Na semináři se v Hotelu Pyramida sešlo na dvě stovky tajemnic a tajemníků a dále okolo čtyřiceti dalších odborných pracovníků měst a obcí. Spolu s významnými hosty, početnou zahraniční delegací a zástupci obchodních partnerů se akce zúčastnilo téměř 380 osob. Tento počet ustanovil nový rekord v historii akcí sdružení.

Nejen počet účastníků, ale i podpora ze strany nejvýznamnějších orgánů a institucí potvrdila výjimečnost této konference – nad seminářem převzali osobní záštitu předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec a primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček.

Silné zastoupení hostů na akci mělo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, magistrát hlavního města Prahy a mnoho dalších institucí. Ze zahraničních hostů dorazili zástupci národních asociací komunálních manažerů z Bulharska, Belgie, Lotyšska, Polska, Slovenska, Španělska a Velké Británie, za evropskou unii komunálních manažerů UDiTE se zúčastnil její prezident Eualio Avila Cano, druhý viceprezident Ronny Frederickx a samozřejmě i první viceprezident Jiří Hořánek, člen předsednictva STMOÚ ČR.

Samotné valné shromáždění bylo ve znamení schvalování výroční zprávy a hospodaření sdružení za uplynulý rok (schváleno bez výhrad) a ve znamení projednání vstupu STMOÚ ČR do Svazu měst a obcí ČR. Valné shromáždění se zabývalo také plánem činnosti STMOÚ ČR na období 2014–2015 a rovněž rozhodlo o ukončení členství STMOÚ ČR v evropské unii komunálních manažerů UDiTE. V neposlední řadě valné shromáždění projednalo nominace a udělilo šesti osobám čestné členství.

Nejlepším bylo uděleno ocenění

Předávání ocenění v Míčovně Pražského hradu, předává ministryně Věra Jourová
Předávání ocenění v Míčovně Pražského hradu, předává ministryně Věra Jourová

Při příležitosti výročí 20 let od založení STMOÚ ČR byla osobám, které se v současnosti nebo i v minulosti podíleli na rozvoji sdružení a práci pro něho, udělena ocenění „Za práci pro Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR“. Ocenění obdrželo 32 současných nebo bývalých členů sdružení a v reprezentativních historických prostorách Míčovny Pražského hradu jim je předali spolu s předsedou STMOÚ ČR Jaromírem Zajíčkem místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek a ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.

V pondělí 12. května v kongresovém sále Hotelu Pyramida valné shromáždění udělilo nejvyšší možné ocenění STMOÚ ČR – titul „Čestné členství Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR“ šesti osobám, za jejich dlouhodobou práci a zásluhy o rozvoj STMOÚ ČR. Ocenění bylo přítomným předáno v rámci slavnostního zahajovacího bloku XXVII. valného shromáždění a jarního celostátního odborného semináře STMOÚ ČR týž den.

Předání čestného členství
Předání čestného členství – zleva Hynek Sušil, Karel Sviták, Petr Valda, předávající vpravo Jaromír Zajíček, zcela vpravo Vladimír Vyplelík
Čestné členství STMOÚ ČR u příležitosti výročí 20 let od založení sdružení obdrželi:
  • Mgr. et Mgr. Věra Jourová, bývalá tajemnice MěÚ Třebíč, dnes ministryně pro místní rozvoj
  • Ing. Pavel Dvořák, bývalý tajemník MěÚ Slavkov u Brna, dnes vedoucí Úřadu vlády ČR
  • Vilém Rabner, bývalý tajemník MěÚ Šlapanice, MěÚ Rosice, jeden ze spoluzakladatelů sdružení
  • Ing. Hynek Sušil, bývalý tajemník MěÚ Uherský Brod
  • Ing. Karel Sviták, tajemník MěÚ Aš
  • Petr Valda, bývalý tajemník MěÚ Hranice

Sdružení se stalo členem Svazu měst a obcí ČR

Sdružení tajemníků městských a okresních úřadů celých dvacet let své existence v dílčích oblastech spolupracovalo se Svazem měst a obcí ČR. Aktivní účast členů sdružení v poradních orgánech Svazu a účast zástupců svazu na jednáních STMOÚ ČR vedlo k dialogu o formalizaci vzájemných vztahů. Před 6 lety byl připraven návrh smlouvy a následně memoranda o vzájemné spolupráci, k jejich faktickému naplnění došlo až nyní, kdy v prosinci loňského roku rada Svazu schválila členství sdružení ve SMO ČR a na květnovém valném shromáždění STMOÚ ČR toto členství schválilo i sdružení. Před zraky všech účastníků shromáždění předsedovi Svazu Danu Jiránkovi předal přihlášku sdružení jeho předseda Jaromír Zajíček.

Ten k této události uvádí: „Společné uznání a oficiálně projevený zájem obou spolků (SMO ČR a STMOÚ ČR) o vzájemnou spolupráci stvrzenou členstvím našeho sdružení ve svazu je výsledkem dlouhodobé vzájemně provázané činnosti a neustálého sbližování vzájemných aktivit a cílů. Myslím si, že jsme si obě strany uvědomili, že ve dvou se ta „těžká kára“ lépe táhne. Samozřejmě jsou zde i ekonomické důvody dané změnou legislativy, ale ty jsou v tuto chvíli až na pozadí. STMOÚ ČR chce zejména pomoci odbornými znalostmi svých členů a odbornostmi úředníků řízených úřadů k tomu, aby SMO ČR mohl prosazovat zjednodušení a zpřehlednění legislativy a aby byla konečně nalezena spravedlivá a odpovídající úhrada výdajů územních samospráv za výkon přenesené působnosti ze strany objednatele – to je státu.“

Odborný seminář

Jednou z hlavních součástí každé celostátní tajemnické akce je vzdělávání. Účastníci tentokrát absolvovali přednášku advokáta Libora Čiháka, člena expertní skupiny pro nový občanský zákoník, „Promítnutí nového občanského zákoníku do pracovněprávních vztahů.“

Odborný seminář – pohled do sálu
Odborný seminář – pohled do sálu

Druhý konferenční den pak organizátoři připravili pro účastníky akce doslova infomační smršť. Ve dvou čtyřhodinových blocích vystoupilo 25 přednášejících s příspěvky na vysoké odborné úrovni. Z nejdůležitějších je nutno zmínit vystoupení prvního místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynka Broma (aktuální aspekty veřejné podpory), zástupce Národního centra kybernetické bezpečnosti Přemysla Pazderky (zákon o kybernetické bezpečnosti), předsedy představenstva Ochranného svazu autorského Romana Strejčka (povinnosti obcí při ochraně autorských práv), zástupkyně Úřadu práce ČR (společensky účelné práce) nebo zástupce Mendelovy univerzity v Brně Jaroslava Kolaříka (efektivní péče o stromy v obcích). Tato část programu byla poprvé otevřena i pro další pracovníky měst a obcí. Možnosti zúčastnit se zdarma semináře využilo 40 osob ze 13 úřadů.

Odborné návštěvy na vybraných úřadech

Návštěva ÚMČ Praha 6 – velín krizového řízení
Návštěva ÚMČ Praha 6 – velín krizového řízení

Zcela ojedinělou formou vzdělávání se staly odborné návštěvy na úřadech městských částí Praha 2, Praha 6 a Praha 13. Po dlouhodobé přípravě každý z těchto úřadů navštívilo okolo 60 účastníků (ÚMČ Praha 2 byl vyhrazen pro zahraniční delegace). Při odborné návštěvě se účastníci seznámili s implementovanými technologiemi, na místě si vyměňovali zkušenosti a inspirovali se specifickými službami těchto vybraných úřadů. Všichni zúčastnění hodnotili takovouto formu sdílení zkušeností velmi pozitivně, hodnocení vedlo organizátory k zamyšlení nad opakováním obdobných návštěv na nejrůznějších úřadech, které mají co nabídnout.

Přijetí na Staroměstské radnici

Pro tajemníky byl také díky podpoře primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka připraven bohatý doprovodný program. Část z nich navštívila výjimečný interiér rezidence primátora hlavního města Prahy a reprezentativní prostory Staroměstské radnice, kde je jménem primátora pozdravil ředitel magistrátu Radovan Košťál. Jiná skupina absolvovala plavbu po Vltavě historickým jádrem české metropole jako jedni z prvních pasažérů supermoderní lodě Grand Bohemia.

Co seminář přinesl

Organizátoři se snažili sestavit program, který by tajemníky i ostatní účastníky semináře zaujal a přinesl nejnovější informace pro jejich práci o vývoji legislativy a reforem veřejné správy, ale i o řešení každodenních problémů v praxi měst a obcí. Umožnil vedoucím úřadů diskutovat mezi sebou, předávat si navzájem své zkušenosti, připomínky a poskytnout zpětnou vazbu zástupcům ústředních správních úřadů a institucí. Neméně důležité bylo i setkání s některými význačnými zástupci jak ústřední státní správy, tak i komerční sféry, které působí na úrovni místních samospráv.

Galavečer v Míčovně Pražského hradu
Galavečer v Míčovně Pražského hradu

Pomyslným vyvrcholením, byť časově umístěným hned na začátku akce, bylo připomenutí již zmíněného výročí na slavnostním gala večeru v Míčovně Pražského hradu a díky poměrné přízni počasí i v jedinečném prostředí Královských zahrad s výhledem na Pražský hrad.

Organizátoři děkují všem účastníkům této významné akce a zejména všem, kteří přiložili svou ruku k dílu při její realizaci. Že se výroční valné shromáždění vydařilo, je zřejmé i z hodnocení účastníků formou dotazníkového šetření. Ti udělili akci celkovou známku 1,36, což by ve škole vyneslo závěr „prospěla s vyznamenáním“.

Veškeré výstupy, prezentace a jiné dokumenty z odborného semináře jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení www.tajemnici.cz.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

TOPlist
TOPlist