K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace o činnosti Sdružení místních samospráv ČR

Datum: 2. 6. 2014, zdroj: OF 2/2014, rubrika: Ostatní

První měsíce letošního roku byly z pohledu Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) nabité náročnou, ale velmi zajímavou prací. Vedle aktivit, které budou podrobněji představeny níže, bylo nemálo vykonáno i při školení představitelů obcí a měst o změnách, která pro ně přináší nový občanský zákoník, ale také při komplikovaných jednáních o podobě programovacího období 2014–2020, která nás zaměstnávají opravdu velmi intenzivně.

Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Po nástupu nové vlády byla také odstartována série schůzek předsedkyně Ing. Jany Juřenčákové a členů Předsednictva či Rady Sdružení místních samospráv ČR s jednotlivými ministry, na nichž prezentují stanoviska naší organizace a vyjadřuje se k vládním záměrům, které budou mít dopad na český a moravský venkov.

Při jednání s ministrem financí Ing. Andrejem Babišem a jeho náměstkyní Mgr. Simonou Hornochovou dne 18. března bylo dohodnuto, že bude ustavena pracovní skupina k rozpočtovému určení daní (RUD), která by se měla zaměřit na problémy související s 30 % podílem ze záloh daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů) a s přiznáními fyzických osob (hlavně zaměstnanců), kteří v podaných přiznáních nárokují přeplatek daně (daňové bonusy na děti, odpočty úroků, solidární daň atd.). To pak má za následek negativní dopad do daňových příjmů rozpočtového určení daní. Třicetiprocentní podíl měl být původně motivačním prvkem, ale vzhledem ke změnám zákona o dani z příjmu se z něj stal postupně prvek demotivační.

Na následujících řádcích bychom rádi představili výsledky naší činnosti ve třech oblastech – jednak jde o úsilí o vynětí menších obcí z působnosti zákona o Registru smluv, dále o záchranu venkovských pošt a v neposlední řadě zájem na uspokojivém financování místních akčních skupin (MAS) v programovacím období 2014–2020.

Menší obce mimo Registr smluv? Zdá se, že ano

Na základě vyjednávání představitelů Sdružení místních samospráv ČR s poslancem Farským došlo na začátku března k zásadnímu pokroku, když Farský, jako autor návrhu zákona o Registru smluv, vyjádřil pochopení pro vynětí menších obcí a měst z působnosti tohoto opatření proti korupci. Dosud autor návrhu zákona jakékoli změkčení tohoto opatření odmítal.

Zdá se tak, že je to pověstný krůček, který přiblíží naplnění usnesení Rady SMS ČR z roku 2012. To se k možnosti, že by se povinným subjektem staly i menší územní samosprávné celky, postavilo jednoznačně odmítavě. „Myslím, že je to dobrá zpráva pro celý venkov. Menší obce a města jsou tím posledním místem, kde by se ztrácely veřejné prostředky, a na rozdíl od velkých měst postrádají potřebný aparát,“ uvedla k výsledkům jednání Jana Juřenčáková.

Petice za záchranu venkovských pošt míří na premiérův stůl

Nečekaná komplikace v podobě ukrajinské krize zasáhla i do petiční akce za záchranu venkovských pošt, do jejíž organizace se SMS ČR pustilo loni v prosinci. Stále se totiž nedaří předat tisíce petičních archů do rukou předsedy vlády. „Už od počátku března dojednáváme schůzku s premiérem Sobotkou k osobnímu předání petičních archů. Máme shromážděno již přes 110 000 podpisů ze zhruba 890 obcí a měst. Termín předání je ale stále nejistý, neboť ukrajinská krize velmi zatížila diář pana premiéra,“ sdělila Jana Juřenčáková, která je předsedkyní petičního výboru. Jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem nám potvrdilo, že stávající vláda nemá v úmyslu poštovní pobočky hromadně rušit. Petice byla sice adresována jenom vládě, ale překročení hranice 100 000 podpisů nám umožňuje požádat o projednání petice i obě komory Parlamentu ČR, proto tuto možnost také využijeme. Při této záchranné akci nás překvapila vzájemná solidarita, kdy se k petiční akci připojily stovky obcí, které třeba ani poštu nemají a ohrožení se jich vlastně ani netýká. Za to patří všem velký dík.

Poku jde o zprávy z regionů, které se stále potýkají s omezováním poštovních služeb, aktuální situace se podle našich informací mírně zklidnila. Přesto však dochází k omezování provozních dob na malých poštách, což veřejnost vnímá velmi negativně. Malá změna k lepšímu nicméně nastává u poštovních přepážek. V těchto dnech mizí často kritizované zboží, které s poštovním provozem přímo nesouvisí.

MASky rozdělí téměř 30 miliard Kč

Počátkem února 2014 iniciovalo SMS ČR vznik Memoranda organizací hájících zájmy venkovského prostoru „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“, kde byl vznesen požadavek partnerských organizací, aby z prostředků kohezní politiky EU bylo v rámci územní dimenze prostřednictvím certifikovaných místních akčních skupin alokováno 35 mld. Kč. Na jednání Poslanecké sněmovny dne 20. března pak zazněla zajímavá interpelace členky Předsednictva SMS ČR Věry Kovářové, která směřovala k ministryni pro místní rozvoj Věře Jourové. Poslankyně Kovářová vznesla dotaz na rozsah prostředků, které budou v programovacím období 2014–2020 rozděleny prostřednictvím místních akčních skupin. Dostalo se jí odpovědi, podle níž by 178 MASkami mělo protéci 20 miliard korun z kohezní politiky a 7 miliard korun ze zemědělské politiky.

Ministryně Jourová dále přislíbila, že v roce 2017 dojde k přehodnocení jednotlivých programů a nástrojů. Pokud budou MASKy čerpat úspěšně, je možné, že se jimi rozdělovaná částka navýší. Bohužel však nelze garantovat částku 35 miliard, na níž se v únoru letošního roku v Memorandu „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“ shodly vedle Sdružení místních samospráv i Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova a dodatečně rovněž Asociace krajů.

Závěrem

Ze stručného přehledu aktivit SMS ČR je zřejmé, že jde o činnosti velmi různorodé, spočívající nezřídka v mravenčí práci s nejistými výsledky. Každý, byť drobný úspěch nás však dokáže potěšit a vlít do žil energii do další práce. Co se týče blízké budoucnosti, vedle rozpracovaných témat nepochybně bude velkou výzvou rozjíždějící se legislativní stroj, který do pohybu uvádí nová vláda. Nejen o připomínkování návrhů zákonů budeme rádi informovat v některém z dalších čísel Obce a financí.

TOPlist
TOPlist