K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozpočtové určení daní rok po změně

Datum: 19. 5. 2014, zdroj: OF 2/2014, rubrika: Ekonomika

Od ledna 2013 platí v České republice nově nastavené rozpočtové určení daní (RUD). Nejdříve si shrňme, k jakým změnám vlastně došlo. Motivem k novému nastavení určení daní, byla tzv. U-křivka daňových výnosů na obyvatele, kdy nejmenší obce a pak velká města dostávaly v přepočtu na obyvatele z daní nejvíce a naopak nejhůře na tom byly obce ve velikosti okolo 5 tis. obyvatel.

Změn bylo v novém rozpočtovém určení daní několik, změnily se koeficienty pro obce v rámci sdílených daní, došlo k celkovému posílení sdílených daní ze státního rozpočtu a změnil se koeficient výpočtu – blíže viz tabulka 1. Nejdůležitější roli však stále hraje počet obyvatel, avšak díky postupným přechodovým koeficientům nedochází ke skokům na hranici počtu obyvatel, jak tomu bývalo v minulosti. Do koeficientu se dostalo nově kritérium počtu žáků v obci s váhou 7 %. Nově byl stanoven strop u kritéria rozlohy katastru obce na hodnotu 10 ha na obyvatele. Toto opatření negativně postihlo zejména málo lidnaté obce s velkým katastrem, zejména v pohraničí.

Tab. 1. Změna koeficientů pro obce v rámci sdílených daní
2013 2012
DPH 20,83 % 21,4 %
DP PO 23,58 % 21,4 %
DP FO srážková 23,58 % 21,4 %
ze závislé činnosti 22,87 % + 1,5 % 21,4 % + 1,5 %
ze SVČ 23,58 % z 60 % + 30 % dle bydliště 21,4 % z 60 % + 30 % dle bydliště
Daň z nemovitosti 100 % 100 %

V současné době je již známo celostátní inkaso jednotlivých daní, tudíž i inkasa sdílených daní, které připadají obcím jako celku, což ukazuje tabulka 2. Nejvýznamnější daní je daň z přidané hodnoty (DPH), u které došlo na počátku roku 2013 k parametrickým změnám sazeb. Zvýšily se sazby na 15 % a 21 %, což přineslo obcím oproti roku 2012 nárůst téměř o 8,5 mld. Kč. Pokud jde o daň z příjmů fyzických osob (DP FO) ze závislé činnosti, tak pro obce došlo k meziročnímu navýšení o 9 %. V celostátním měřítku došlo ovšem k poklesu inkasa této daně v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností a nižším růstem mezd. K navýšení pro obce došlo i v dani z příjmu fyzických osob, i když celostátně bylo její inkaso nižší z důvodu poklesu zisku firem. Jak tato čísla ukazují změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2013 přinesla obcím pozitivní dopady. I přes pokles celostátního inkasa sdílených daní, díky změně rozdělení, došlo k posílení prostředků pro obce. Vybraná daň z nemovitosti je téměř shodná s rokem 2012.

Tabulka 2 shrnuje daňové příjmy obcí ve srovnání let 2012 a 2013. Ve všech sledovaných ukazatelích došlo u obcí k nárůstu inkasa v roce 2013 a 2012. Pro porovnání ještě uvádíme změnu vývoje celostátního inkasa a můžeme tedy vidět, že změna nastavení zákona o RUD byla pro obce makroekonomicky příznivá.

Tab. 2. Daňové příjmy obcí ve srovnání let 2012 a 2013
Daňové příjmy obcí 2013 vs. 2012 Skutečnost v mil. Kč Meziroční srovnání Celostátní inkaso 2012/13
rok 2012 rok 2013 mil. Kč %
Daně z příjmů fyzických osob 32 915,34 35 853,35 2 938,01 108,9
– ze závislé činnosti 27 359,71 29 788,86 2 429,15 108,9
– ze SVČ 2 737,15 3 030,30 293,14 110,7
– z kapitál. výnosů 2 817,40 3 033,84 216,44 107,7
Daně z příjmů právnických osob 33 178,65 36 055,06 2 876,41 108,7
– DP PO 27 760,86 30 446,95 2 686,08 109,7
– DP PO za obce 5 417,74 5 608,11 190,37 103,5
Daně z přidané hodnoty 55 744,25 64 148,39 8 404,14 115,1
Daně a poplatky 14 091,31 15 932,65 1 841,33 113,1
– poplatky život. prostředí 2 879,83 2 770,01 -109,81 96,2
– místní poplatky 4 807,00 5 144,62 337,62 107,0
– ostatní odvody 4 454,46 5 621,87 1 167,41 126,2
– správní poplatky 1 950,03 2 396,15 446,12 122,9
Daně z nemovitosti 9 602,11 9 736,02 133,91 101,4
Ostatní daňové příjmy 2,84 0,39 -2,45 13,8
Daňové příjmy celkem 145 534,55 161 725,86 16 191,31 111,1
Stav na bankovních účtech 70 159,15 81 632,78 11 473,63 116,4

Zdroj dat: MF ČR

Porovnání daňových příjmů jednotlivých obcí za období měsíců leden – říjen 2012 a 2013 vychází následovně. V Čechách si polepšilo meziročně za stejné období 4462 obcí, pohoršilo 109. Na Moravě to je 1653 obcí s plusem v příjmech a pouze 24 obcí si meziročně pohoršilo. Jedná se o 4 největší města a pak také o obce, které mají málo obyvatel a velký katastr. Těmto malým obcím měl být podle návrhu sněmovního Rozpočtového výboru z roku 2013 dočasně výpadek příjmů kompenzován z kapitoly Všeobecné pokladní správy, avšak nová politická reprezentace takovouto kompenzaci v rámci rozpočtu neschválila. V roce 2013 je tedy na tom celostátně hůře celkem 133 obcí, přičemž celkově si polepšilo 97,8 %.

Změna rozpočtového určení daní byla tedy pro obce vesměs pozitivní.

Mgr. Ing. David Sláma, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist