K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu – nový bič na územní samosprávu?

Datum: 17. 3. 2014, zdroj: OF 1/2014, rubrika: Legislativa

Poslanecká sněmovna v úterý 21. ledna 2014 na své mimořádné schůzi projednávala mimo jiné také návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Je potřeba na úvod zmínit, že se jedná o opakované předložení návrhu s podobným cílem. Jde také o jeden ze základních pilířů protikorupčních opatření sdružení Rekonstrukce státu.

NKÚ a jeho pravomoci jsou legislativně zakotveny přímo v Ústavě České republiky a dále pak specifikovány v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ke změně pravomocí je tedy potřeba změna Ústavy a zákona. V současné době je v kompetenci NKÚ kontrolovat prostředky vynaložené ze státního rozpočtu, státní veřejné zakázky, hospodaření s majetkem České republiky, plnění státního rozpočtu apod. Omezuje se tedy na centrální úroveň veřejné správy. Činnost NKÚ neústí ve zjednávání nápravy nedostatků, neboť úřad nedisponuje exekutivními pravomocemi. Vyhodnocení jeho zjištění je tak významným podkladem pro případné přijetí opatření, ať už ze strany zákonodárného sboru nebo exekutivních orgánů, směřujících ke zlepšení situace v dané oblasti.

Projednávaný návrh novely rozšiřuje pravomoci NKÚ zejména na možnost kontroly hospodaření s majetkem, příjmů a výdajů územních samosprávných celků (ÚSC) a jimi zřizovaných organizací (např. školy či domovy pro seniory), ale i obchodních společností s majetkovou účastí státu či ÚSC (v návrhu je vliv větší jak 50 %). Rozšíření kontrolních pravomocí se dále dotýká dalších institucí a nárůst počtu potenciálních subjektů kontroly tak bude dosahovat desítek tisíc. Tento fakt by jistě způsobil nutnost rozšíření úřadu a tedy nárůst nákladů.

Nejvyšší kontrolní úřad v současné době kontroluje vynakládání státních prostředků z hlediska souladu se zákony a z hlediska účelnosti a hospodárnosti. Díky tomu jsou možnosti kontrol velmi široké a komplexní. Principy účelnosti a hospodárnosti by měly být podle předkladatelů změny vyloučeny z kontrol hospodaření ÚSC (samostatná působnost), ovšem nikoli už z kontrol jejich organizací a dalších nově zařazených subjektů. Je potřeba připomenout právo na samosprávu a tento posun v kontrole by mohl na takovéto právo narážet. Předmětem kontroly ze strany úřadu by se totiž měly stát například veřejné zakázky, přijaté finanční prostředky ze zahraničí (evropské dotace) apod.

Kontrola obcí je nesystémová

K tomuto významnému posunu v oblasti kontroly veřejných prostředků nemá Svaz měst a obcí ČR lhostejný postoj. Svaz se rozhodně nebrání efektivnímu vynakládání veřejných prostředků a jejich racionální kontrole. Nicméně v současné době je systém kontroly obcí velice složitý, nepřehledný, nesystematicky řešený a často duplicitní. Navíc jednotlivé kontroly se často rozcházejí ve svých závěrech. V současné době podléhá nakládání s prostředky obcí a měst několika druhům kontroly. Samosprávná činnost je kontrolována v každé obci ze zákona zřizovanými výbory, finančním a kontrolním. Dotační prostředky jsou kontrolovány finančními úřady, Ministerstvem financí, poskytovatelem dotací i Nejvyšším kontrolním úřadem v případě dotací poskytnutých ze státního rozpočtu. V neposlední řadě účelnost vynaložených prostředků kontroluje veřejnost – voliči, kteří účelnost vynakládání veřejných prostředků posuzují při volbách.

Svaz měst a obcí z uvedených důvodů zpochybňuje přínos zavedení ad hoc další typ kontroly a namísto toho doporučuje soustředit pozornost na předložení návrhu zákona, který by novelizoval příslušné předpisy upravující kontrolu obcí tak, aby byla odstraněna duplicita (multiplicita) kontrol a zavedena provázanost kontrolních postupů a sjednocen proces kontroly. Svaz také odmítá kontrolu právnických osob zřizovaných ÚSC z hlediska účelnosti a hospodárnosti, neboť tyto subjekty často slouží ke stejnému účelu jako obce samotné.

Zákonodárci mají ve svých rukou další možný nástroj státu nad obcemi i kraji a princip subsidiarity by měli mít v tomto ohledu na paměti. Nikdo si nepřeje mrhání veřejnými prostředky, nicméně byrokratizace a zvyšování kontrol ze strany státu k tomu příliš nenapomůže.

Proti návrhu na rozšíření pravomocí se vyslovuje také NKÚ ústy svého prezidenta. Jednání Poslanecké sněmovny nakonec dopadlo tak, že návrh změny Ústavy byl postoupen na projednání do tří výborů v prodlouženém termínu projednávání. Samotná změna zákona o NKÚ byla nakonec vrácena předkladateli k projednání. Argumenty ve prospěch obcí na plénu zaznívaly velice intenzivně, doufejme tedy, že budou vyslyšeny.

Ing. Mgr. David Sláma, Svaz měst a obcí ČR

TOPlist
TOPlist