K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nové období – nové úkoly

(Pohled ze sněmovny)

Datum: 21. 3. 2014, zdroj: OF 1/2014, rubrika: Ostatní

Po předčasných volbách začala pracovat nová Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a její orgány. Předsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se stala PaedDr. Milada Halíková, kterou jsme požádali o odpovědi na několik otázek.

PaedDr. Milada Halíková
Paní předsedkyně, představte prosím nově ustavený výbor a jeho hlavní úkoly
Výbor byl PS ustaven jako 21členný a složením zhruba odpovídá poměrnému zastoupení podle výsledku voleb. Výbor v rámci svého postavení řeší veškerou legislativu a související otázky, které se dotýkají rozvoje krajů, měst a obcí. Kdybych měla jmenovat hlavní oblasti, pak jde o čerpání finančních prostředků z evropských fondů, problematiku veřejných zakázek, politiku bydlení, cestovní ruch, elektronizaci veřejné správy. K návrhům zákonů zaujímají svá stanoviska také Svaz měst a obcí a různé organizace, sdružení i jednotlivci. Proto kromě vlastního jednání výbor pořádá i odborné semináře a jedná v regionech s komunálními i krajskými zastupiteli.
Jaké jsou nejbližší úkoly výboru?
Hned na prvním prosincovém zasedání jsme projednávali návrhy státního rozpočtu na rok 2014, kapitol Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra – části správní a také rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, které předkládalo Ministerstvem financí. Narazili jsme přitom na řadu aktuálních otázek. Začíná nové sedmileté programovací období pro čerpání peněz z evropských fondů. Diskutovali jsme nejen obecně o přípravě základních dokumentů ze strany České republiky, ale i o potížích, s nimiž se setkávají obce a města při podávání žádostí o podporu projektů a kontrole čerpání prostředků. Výbor podporuje opatření, směřující ke snížení administrativní zátěže a sjednocení metodiky kontrol. Komunální politici si oprávněně stěžují, že vyúčtování dotace jednou kontrolou projde, přijdou jiní kontroloři a vše je jinak. Příjemci peněz z evropských fondů by měli mít od počátku stanovená pravidla, která se nebudou měnit. Pokud je dodrží, žádné nečekané sankce by neměly hrozit. Také se hovořilo o tom, aby pro drobné chyby při vyúčtování nemusely obce a města vracet dotace, ale prostě a jednoduše odstranily zjištěné nedostatky. Rok 2014 bude pro nastavení programů a podmínek čerpání rozhodující, proto se zvláště těmito otázkami bude výbor pravidelně zabývat.
Co ještě může podstatně ovlivnit úspěšnost čerpání peněz z evropských fondů?
Evropská komise připravuje novou směrnici o veřejných zakázkách. Měla by následovat i naše právní úprava, která by nezatěžovala obce a města nadměrným papírováním, ale soustředila se na slabá místa současné praxe. Jako příklad mohu uvést tolik diskutovanou otázku tzv. šikanózních podnětů zasílaných Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Při jednání výboru nás zarazilo, že na rozhodnutí ÚOHS na konci roku čekaly veřejné zakázky v celkové hodnotě 50 miliard korun. Tím se prodlužují lhůty pro vydání rozhodnutí a obce a města často netuší, kdy vůbec budou moci projekt realizovat. Jednou z možností by mohlo být stanovení kauce, která by v případě neodůvodněnosti podání propadla. Důležité je zachovat průhlednost veřejných zakázek a omezení prostoru pro korupci, nikoli přibýváním formulářů, ale účinnými opatřeními už při přípravě veřejné zakázky. To se samozřejmě týká nejen čerpání peněz z evropských fondů.
Jaké další aktuální úkoly výbor čekají?
Výbor se zabývá mimo jiné také politikou bydlení – aktuální je otázka sociálního bydlení, dále cestovní ruch či e-government. Chceme pokračovat v tradici výjezdních zasedání, kde čerpáme podněty pro svou činnost nejen z vlastních zkušeností komunálních politiků – a je nás ve výboru hodně – ale sbírat další náměty od představitelů krajů, měst a obcí. Čeká nás rovněž náročné projednávání zákona o státních úřednících, protože sněmovna v lednu rozhodla přikázat tento tisk také našemu výboru. V nejbližší době se budeme například věnovat perspektivám agentury CzechTourism a otázkám podpory domácího cestovního ruchu.
TOPlist
TOPlist