K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Co letos čeká Sdružení tajemníků?

Datum: 12. 3. 2014, zdroj: OF 1/2014, rubrika: Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se kromě změny své právní formy na spolek v intencích nového občanského zákoníku bude nadále věnovat svým širokým aktivitám pro tajemníky a „jejich“ města a obce.

Sdružení tajemníků (STMOÚ ČR) v loňském roce působilo ve všech oblastech své práce – vzdělávání, informování a podpoře vedoucích úřadů základních územně samosprávných celků, ale i aktivní účasti v nejrůznějších pracovních skupinách, poradních sborech či projektech. Jen pouhý výčet jednotlivých akcí či aktivit by vydal nejméně na dvoustranu tohoto časopisu.

Přesto zaznamenalo dva výrazné úspěchy – uzavřelo smlouvu o partnerství s mezinárodní sítí komunálních manažerů ICMA (the International City/County Management Association), čímž vstoupilo do celosvětového dění na poli komunální exekutivy. Druhým úspěchem je pak členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR). Tímto krokem vstoupilo STMOÚ ČR oficiálně do systému připomínkovacího procesu nové legislativy, zapojilo se do dění v tripartitě a položilo základ pro vytvoření sekce veřejné správy UZS ČR.

V letošním roce pak bude sdružení nadále pokračovat ve své práci a díky změnám v legislativě, na úrovni centrálních orgánů (včetně personálních obměn) i podzimním volbám do zastupitelstev obcí se jistě nikdo z tajemníků ani STMOÚ ČR jako celek nudit nebude.

Výroční valné shromáždění STMOÚ ČR

XXV. valné shromáždění STMOÚ ČR
XXV. valné shromáždění STMOÚ ČR

Členové sdružení z celé republiky se sejdou ve dnech 11.–13. května 2014 v Praze na svém tradičním valném shromáždění a odborném semináři. Akce, které se většinou zúčastní více než 300 účastníků, bude tentokrát obohacena o připomenutí výročí 20 let od založení Sdružení tajemníků. Výročí vyvrcholí slavnostním večerem ve Velké míčovně Pražského hradu, kde budou oceněni ti, kteří se nejvíce zasloužili o samotné sdružení, ale i o rozvoj veřejné správy či podporu měst, obcí a jejich úřadů. Součástí akce budou samozřejmě i odborné semináře na aktuální témata, například vybraná problematika nového občanského zákoníku, eGovernmentu, oblast společensky prospěšných prácí či informace o nových technologiích a postupech pro veřejnou správu, problematika energetického managementu a úspor energií či rovných příležitostí.

Důležitým aktem, který bude součástí akce, je projednání členství a vstup STMOÚ ČR do Svazu měst a obcí ČR. S touto významnou institucí sdružení na odborné úrovni spolupracuje již mnoho let a několik let se připravuje i závazné potvrzení této spolupráce. Završením této oboustranné snahy by měl být podpis smlouvy (přihlášky) ke členství sdružení ve Svazu.

Registrace na valné shromáždění je možná do 10. dubna 2014.

Další aktivity doma i v zahraničí

V polovině září se uskuteční podzimní valné shromáždění a seminář STMOÚ ČR v Přerově, bude věnován zejména aktuální odborné problematice a organizační přípravě komunálních voleb.

Sdružení je odborným partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž 17. ročník proběhne na začátku dubna v Hradci Králové (informace o konferenci na jiném místě). V rámci konference sdružení organizuje již tradiční setkání tajemníků s představiteli ministerstev a ústřední státní správy.

Další významnou konferencí, jíž je sdružení partnerem, je Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě, kterou pořádá v září v Brně Klub personalistů, o. p. s., a statutární město Brno.

STMOÚ ČR je aktivní i za hranicemi České republiky – v srpnu uskuteční reciproční studijní pobyt tajemníků na Slovensku. Ve spolupráci s Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy Slovenskej republiky bude jako partner realizovat projekt Aktivní občan v moderní evropské samosprávě, podpořený z programu Evropa pro občany. V první fázi projekte se bude jednat o odborné konference, porovnání legislativy a sdílení zkušeností v rámci několika evropských zemí.

Sdružení nadále spolupracuje s asociací tajemníků z Lotyšska, s výše uvedenou ICMA a v letošním roce dobíhá funkční období zástupce sdružení na postu prvního viceprezidenta evriopské asociace komunálních manažerů UDiTE.

Aktivity tajemníků v regionech

Těžiště práce sdružení však spočívá zejména v regionální (krajské) činnosti. Krajská sdružení například v roce 2013 uspořádala 28 setkání tajemníků, z nichž 25 mělo formu jedno či vícedenního vzdělávacího semináře. Hlavní devizou krajské činnosti je však vytvoření profesní sítě, kde se mohou členové sdružení kdykoliv obracet na kohokoliv z kolegů k diskutování aktuálních problémů veřejné správy či sdílení zkušeností.

Sdružení tajemníků letos dovrší 20 let své existence. Za tyto dvě dekády vytvořilo platformu pro podporu tajemníků – vedoucích úřadů měst, obcí, ale i magistrátů či úřadů městských částí a obvodů. Postupně dospělo z uskupení několika desítek nadšenců v neziskovou organizaci, která profesionálně zajišťuje vzdělávání tajemníků, sdílení dobré praxe, přenos informací z centrálních orgánů do územně samosprávných celků a naopak přenos zpětné vazby z území. O historii a vývoji sdružení přineseme podrobnější článek v příštím čísle.

Sdružení chce být i v dalších letech platným a důvěryhodným partnerem pro tajemníky, ale i pro spolupracující instituce či komerční sektor, působící v oblasti veřejné správy. je proto otevřené všem vedoucím úřadů a nabízí spolupráci i všem veřejnoprávním institucím či jiným subjektům.

-bh-

TOPlist
TOPlist