K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Evropské fondy, veřejné zakázky a obecní byty

Datum: 20. 12. 2013, zdroj: OF 5/2013, rubrika: Ostatní

Nedávná tisková konference ministra pro místní rozvoj přinesla aktuální informace o čerpání evropských fondů, o technické novele zákona o veřejných zakázkách a o změnách v nakládání s obecními byty, které byly budovány s podporou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB).

V čerpání evropských fondů se vyplatil tlak Ministerstva pro místní rozvoj, které před měsícem vyzvalo k zrychlenému čerpání EU fondů a navrhlo zároveň systém opatření, která k tomu mají napomoci. Výsledek? Vyšší rychlost a efektivita čerpání. Z celkové alokace je proplaceno 58,5 %, schváleno pak 45 tisíc projektů v celkové hodnotě 689 miliard korun.

Příjemcům bylo za poslední měsíc proplaceno 8,3 mld. Kč, objem certifikovaných výdajů poskočil o 14,5 mld. Kč, čerpá se nejrychleji v historii. Aktuální stav je patrný z uvedeného grafického přehledu.

„Naštěstí se nám daří celý proces účinně popohánět. Cílem je minimalizace rizika nevyčerpání prostředků. V posledním měsíci bylo certifikováno dalších 5,3 % dotací z celkové alokace, příjemci obdrželi plných 8,3 miliardy korun, což je 1,8 % alokace. Zcela zřejmě se tak vyplácí opatření, která jsme zvolili,“ říká ministr pro místní rozvoj František Lukl.

Ministerstvo pro místní rozvoj především systematicky reviduje operační programy, pracuje s příjemci na detailnějších predikcích, zkracuje lhůty a umožňuje mimořádné certifikace.

Díky tomu ze 17 operačních programů má devět proplaceno dostatečné množství finančních prostředků, které pokrývají limit čerpání pro rok 2013. Na druhou stranu, velké rezervy mají operační programy Životní prostředí, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje pro zaměstnanost Integrovaný operační program, Technická pomoc, Podnikání a inovace a regionální OP Severozápad.

***

Hlavní změny, které přináší technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek je možné charakterizovat jako jemné ladění na základě zkušeností z praxe. Na základě návrhu MMR novelu schválil 10. října Senát Parlamentu ČR a přináší několik klíčových změn:

  • Zvýšení limitů pro povinný postup dle ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 milionů na 6, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 na 2 miliony korun bez DPH.
  • Umožnění pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, kdy zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka (po splnění daných podmínek).
  • Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu.
  • Zrušení povinnosti vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (osoba s odbornou způsobilostí však musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce členem hodnotící komise).

„Věříme, že změny vedou ke zjednodušení už tak dost náročné administrativy. Není přece cílem odradit všechny zájemce, ale mít co nejvíce soutěžících, což povede k co nejnižší ceně,“ říká ministr pro místní rozvoj.

Ministerstvo hodlá kompenzovat zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí školicí kampaní zaměřenou na vyhlašovatele i dodavatele. Důležité je upozornit, že tendr s účastní jediného zájemce je i nadále považován za nestandardní. Proto zadavatel musí v nově vyhlášené soutěži jasně označit změny, které udělal oproti původní zrušené z důvodu jediného zájemce, a jasně odkázat na původní tendr, který vyhlašuje znovu. Tím bude zakázka pod patřičným drobnohledem. Novela obsahuje ještě některé další změny. Podle názoru ministra Františka Lukla však není potřeba do zákona již dále zasahovat, neboť „…zákon je poměrně tvrdý a nastavil pevné mantinely pro všechny.“

***

Vláda schválila svým nařízením změnu vázací doby u obecních nájemních bytů, které byly vystavěny s využitím dotací z prostředků MMR a SFRB. Od roku 1997 do 2005 bylo postaveno 27 000 bytů s dotací 17,5 mld. Kč, investiční objem je odhadován na 20 mld. Kč.

Starostové prostřednictvím Svazu měst a obcí již řadu let požadovali po vládě snížení lhůty, po kterou nesmí obec nakládat s byty, které byly postaveny se státní dotací. Tato doba činila 20 let. To je v naprostém nepoměru s dobou udržitelnosti, které jsou vyžadovány u investičních projektů financovaných ze zdrojů EU. Ministr pro místní rozvoj František Lukl proto navrhl zkrátit tuto lhůtu na polovinu. „Smyslem opatření je mj. umožnit obcím prodat svým nájemníkům byty postavené se státní dotací a zvýšit si tak objem disponibilních prostředků. Radnicím se tímto opatřením uvolní až 20 miliard korun a budou moci reagovat na aktuální bytové potřeby,“ řekl ministr Lukl.

Obec může podat na SFRB žádost o vyvázání ze stanovené lhůty po uplynutí 10 let od nabytí kolaudačního rozhodnutí. Obdobně se to týká bytů postavených s dotací MMR a tyto byly kolaudovány po roce 2000.

TOPlist
TOPlist