K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Příprava na programové období 2014–2020

Datum: 11. 1. 2013, zdroj: OF 5/2012, rubrika: Dotace

Zástupci generálních ředitelství Evropské komise představili 22. listopadu v Praze Poziční dokument, který prezentuje priority EK pro další využívání prostředků evropských fondů v České republice v programovém období 2014–2020.

První náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun přítomné seznámil s postupem národní přípravy na příští programové období.

Poziční dokument EK reprezentuje podklad, na jehož základě bude Evropská komise vyjednávat s ČR o obsahu Dohody o partnerství a o programech Společného strategického rámce, což jsou klíčové dokumenty zakotvující zaměření a způsob čerpání finančních prostředků z EU pro následující období. „Po prvotní analýze Pozičního dokumentu můžeme konstatovat, že mezi názorem EK a celkovou přípravou na národní úrovni nepanuje zásadní nesoulad,“ uvádí Daniel Braun a dodává, že tento fakt představuje dobrý základ pro další vyjednávání s Komisí o příštím programovém období.

Komise českou stranu vyzývá k efektivnějšímu využívání zdrojů, na což je ČR připravena reagovat prostřednictvím užšího zaměření budoucích operačních programů, nastavením přívětivějšího metodického prostředí a snížením počtu podporovaných aktivit. Konkrétněji EK apeluje na vybudování efektivně fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastruktury, na posílení územní soudržnosti a na efektivní veřejnou správu, která by zaručila kvalitní služby, transparentní podnikatelské prostředí a vymahatelnost práva.

Poziční dokument Evropské komise se dále zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a kritizuje nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací. Česká republika, s ohledem na to, plánuje urychlit strukturální posun národního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice, zvýšit konkurenceschopnost podniků prostřednictvím inovací a vytvořit kvalitnější vzdělávací systém úzce napojený na trh práce.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době oblasti strukturálních fondů vystupuje jednak v roli koordinátora implementace českých operačních programů, jednak v roli řídícího orgánu Integrovaného operačního programu, Operačního programu Technická pomoc a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika.

Ministerstvo pro místní rozvoj také v tomto období koordinuje přípravu čerpání v budoucím programovém období po roce 2013; tj. předkládá vládě koncepční návrhy týkající se budoucnosti kohezní politiky, vyjednává jménem ČR v rámci EU a jejích institucí a jedná se všemi příslušnými domácími i mezinárodními partnery. Při pohledu do minulosti je důležité zmínit vyjednání současného programového období a schválení Národního strategického referenčního rámce Evropskou komisí.

TOPlist
TOPlist