K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jaký bude skutečný dopad novely rozpočtového určení daní na rozpočet obce?

Datum: 22. 11. 2012, zdroj: OF 4/2012, rubrika: Ekonomika

V následujících měsících budou zastupitelstva schvalovat rozpočty na rok 2013. Novela rozpočtového určení daní (RUD) a další související úpravy se do plánů většiny obcí promítnou pozitivně. Alespoň dle předběžných propočtů. Pozor však na euforii, jde pořád pouze o teorii.

Podle informací zástupce Ministerstva financí ze začátku září bude nová prováděcí vyhláška k novele RUD zveřejněna až v průběhu prosince. Do té doby lze pouze odhadovat skutečné hodnoty koeficientů, které se pro některé obce podstatně změnily. Důvodem je navýšení významu podílu prostého počtu obyvatel (nárůst z 3 % na 10 %), zavedení nového kritéria podílu počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školkách, související snížení váhy přepočítaného počtu obyvatel (pokles z 94 % na 80 %) a také změny ve velikostních kategoriích a hodnotách koeficientů postupných přechodů.

Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmů ze závislé činnosti a 23,58 % pro ostatní daně. Zjednodušeně řečeno, změn přijde hodně.

Další nejistou veličinu tvoří odhad celostátního inkasa daňových příjmů. Několik let se skutečnost pohybuje pod očekáváním, proto se obce raději celostátními predikcemi příliš neřídí. Teoretické výpočty Ministerstva financí, které lze považovat za jediný oficiální zdroj informací, však právě z růžově viděných objemů výběru daní vycházejí. A zde existuje riziko pro obce, resp. menší města, kterým má novela RUD přinést největší prospěch. Údaje o předpokládaných daňových příjmech, které obsahuje návrh státního rozpočtu na rok 2013 se podstatně liší od důvodové zprávy, jíž se vysvětlovaly přínosy novely. V případě daně z přidané hodnoty rozdíl činí více než 20 mld. Kč. Rozpočet i všechny výpočty jsou navíc postaveny na předpokladu schválení novely daňových zákonů (původně sněmovní tisk 695, nyní nově 801, což je balíček legislativních opatření k zamezení zvyšování schodku státního rozpočtu). Pokud ke schválení nedojde, skutečný přínos novely na položkách daňových příjmů se snižuje na polovinu.

Obce a zejména menší města, jejichž rozpočty by byly postaveny pouze na propočtech MF ČR, by se mohla dostat do problémů, neboť při zahrnutí nových predikcí se rozdíl mezi slibem a realitou pohybuje pro města kolem 5 tis. obyvatel až v řádech milionů korun. V tabulce je uvedeno srovnání hodnot, které opětovně nabádá ke spíše skeptičtějšímu náhledu na skutečný přínos novely RUD. Svaz měst a obcí ČR připravil aktualizovanou kalkulačku, které obsahuje pravděpodobné hodnoty pro každou ze sdílených daní.

Srovnání inkasa daní
Skutečnost 2011 Státní rozpočet 2012 Očekávání 2012 (9/2012) Rok 2013 – příslib (kombinace tisků 694 a 695) Návrh státního rozpočtu 2013 a nové RUD
Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje Inkaso celkem Obce Kraje
DPH 275,39 58,93346 24,56479 308,7 61,52391 25,59123 281,3 56,06309 23,31977 325,9 67,88497 25,61574 299,6 62,40668 23,54856
DP PO 118,11 25,27554 10,53541 122,9 26,3006 10,96268 122,1 26,1294 10,89132 122,3 28,83834 10,90916 123,9 29,21562 11,05188
DP FO 133,36 30,95993 11,79081 135,9 31,98592 11,93318 136,2 31,596 12,042 145,4 36,3985 12,43438 150,4 37,61463 12,86769
zvláštní sazba 11,05 2,3647 0,98566 12,8 2,7392 1,14176 12,8 2,7392 1,14176 13,1 3,08898 1,16852 13,4 3,15972 1,19528
přiznání 2,94 1,259496 0,157349 5,3 2,27052 0,283656 3 1,2852 0,16056 5,4 2,383992 0,289008 5,4 2,383992 0,289008
závislá činnost 119,37 27,33573 10,6478 117,8 26,9762 10,50776 120,4 27,5716 10,73968 126,9 30,92553 10,97685 131,6 32,07092 11,3834
Celkem 526,86 115,1689 46,89101 567,5 119,8104 48,48709 539,6 113,7885 46,25309 593,6 133,1218 48,95928 573,9 129,2369 47,46813
Procenta sdílení DPH - 21,4 8,92 - 19,93 8,29 - 19,93 8,29 - 20,83 7,86 - 20,83 7,86
Ostatní - - 21,4 8,92 - 21,4 8,92 - 23,58 8,92 - 23,58 8,92
- - - - 22,87 8,65 - 22,87 8,65

Zdroj dat: www.mfcr.cz, důvodové zprávy k tiskům 594, 595 a 801, zákon č. 295/2012 Sb. – novela RUD, návrh státního rozpočtu na rok 2013. Tisk 594 – návrh novely zákona o RUD, tisk 595 – legislativní balíček k zamezení růstu schodku státního rozpočtu (zamítnuto v PSP), tisk 801 – balíček znova předložený vládou.

Použité zkratky v tabulce: DPH (daň z přidané hodnoty), DPPO (daň z příjmu právnických osob), DP FO (fyzických osob), ZČ – závislá činnost

Obce, které zřizují školu či školku, již navštěvují děti z jiných obcí, musí ponížit své příjmy o dotaci od těchto obcí. Předpokládaná novela školského zákona totiž ruší povinnost úhrady za dojíždějící žáky. Zároveň se ruší příspěvek na žáka, který obce získávaly ze státního rozpočtu. Obě tyto úpravy se týkají dotačních vztahů a při sestavování rozpočtu by na ně nemělo být zapomenuto. Novela rovněž přináší pravděpodobný konec národních dotačních titulů pro obce nebo jejich podstatné omezení, a to zejména z kapitol Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Také s tímto faktem musí zastupitelstva ve svých plánech počítat. A právě kombinace nižšího než očekávaného daňového inkasa a snížení dalších příjmových položek může podstatně ovlivnit hodnocení skutečného přínosu novely RUD pro jednotlivé obce. Ale o tom více až za rok.

Ing. Jaroslava Kypetová, Ph. D.

TOPlist
TOPlist