K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jessica žije – dotace mají od května konkurenci

Datum: 2. 8. 2012, zdroj: OF 3/2012, rubrika: Dotace

V únoru 2010 podepsal v Praze hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a viceprezident Evropské investiční banky (EIB) Matthias Kollatz-Ahnen smlouvu o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezského kraje a EIB.

Tehdy jsme psali, že začíná nová éra financování projektů z evropských zdrojů. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je inovativní nástroj pro financování rozvojových projektů, které mají potenciál vytvářet budoucí příjmy. To je hlavní výhoda této formy financování oproti současnému dotačnímu modelu. JESSICA nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí.

JESSICA funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice především do městských oblastí. To v minulém období nebylo možné, a Moravskoslezsko je tak prvním regionem v ČR, který tento nový nástroj aplikuje. Zástupci Evropské investiční banky spolu s pracovníky regionu Moravskoslezska intenzivně pracovali na nastavení podmínek financování a přípravě dvou fondů rozvoje měst, které od května začínají v kraji působit.

Evropské peníze na rozvoj měst v Moravskoslezsku jsou nově k mání ve formě výhodných dlouhodobých úvěrů. Po 170 milionech korun nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) a společnost Contera Urban Development Fund MS (Contera). Lákají města a podnikatele k investicím do cestovního ruchu, regenerace brownfields s následným využitím nebo do zázemí pro zdravotnické a sociální služby. Umožňuje to právě využití podmínek iniciativy JESSICA.

Představení fondů

Představení Fondů rozvoje měst – duben 2012
Představení Fondů rozvoje měst – duben 2012

Regionální rada Moravskoslezska a zástupce Evropské investiční banky představili oba fondy na tiskové konferenci v Praze koncem dubna. Regionální rada je v letech 2007–2013 zodpovědná za 19 miliard korun z fondů Evropské unie. Doposud podpořila 658 projektů formou dotací za 14,5 miliard korun. Spolehlivě spravuje evropské peníze s 11 % ekonomickou návratností vynaložených prostředků. Z Regionálního operačního programu bylo vyčleněno na podporu obou rozvojových fondů 520 milionů korun. Každý z nich má k dispozici uvedených 170 milionů korun na projekty revitalizace bývalých průmyslových areálů, rozvoje cestovního ruchu a zlepšení infrastruktury veřejných služeb. Zbývající zdroje budou v pozdějším stadiu přiděleny jednomu nebo oběma Fondům rozvoje měst.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), a. s., v níž má 72 % podíl stát, je jedinou bankou v ČR, jejímž posláním je spravovat vnitřní zdroje i prostředky EU v rámci programů pomoci a tím usnadňovat provádění hospodářské strategie vlády a jednotlivých regionálních politik.

ČMZRB přijímá projekty od 15. května. Nabízí maximálně 100 milionů korun na projekt s dobou splatnosti 15 let. Úroková míra může být pevná od 1,25 % nebo pohyblivá od 0,75 %.

Společnost Contera UDF MS, s. r. o., je zvláštní účelovou jednotkou řízenou společností s dobrým postavením na regionálním trhu (Contera Management, s. r. o.), která se specializuje na developerskou činnost, řízení projektů a řízení staveb. Fond rozvoje města bude úzce spolupracovat s Volksbank CZ, a. s.

Contera slibuje individuální podmínky pro jednotlivé projekty. Splatnost úvěrů je stanovena rovněž na 15 let, úroková míra se pohybuje mezi 0,5 % a 3,2 %. Příjem projektů fond zahájil 26. dubna.

Podpořené projekty musí být ziskové, aby se peníze do fondů mohly vrátit. Navíc musí vykazovat minimálně 5,5 % ekonomickou návratnost. Podmínkou je soulad s investiční strategií fondu a zaměřením podpory ROP Moravskoslezsko, odkud peníze přišly.

Oba fondy cílí na města v kraji s více než 5 tisíci obyvateli a také soukromé společnosti. Nečekají pouze na to, jaké projekty přijdou, ale aktivně oslovují potenciální investory. Projekty se mohou týkat přeměny nevyužívaných průmyslových oblastí na výrobní, společenské a obchodní zóny. Další variantou je výstavba, rekonstrukce kampusů nebo revitalizace kulturních památek.

Největší přednost

„Největší předností Jessicy je návratnost investic, jejich dlouhodobý charakter. Realizace projektů není omezena pouze jednotkami let. Příjemci peněz těží například z dlouhodobě nastavené splatnosti a nízkých úroků. Po investování prostředků a jejich navrácení zdroje nadále zůstávají v regionu pro další projekty,“ říká Jaroslav Palas, předseda Regionální rady Moravskoslezsko a hejtman Moravskoslezského kraje.

TOPlist
TOPlist