K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nárokové čerpání evropských fondů

Datum: 11. 5. 2012, zdroj: OF 2/2012, rubrika: Ekonomika

K aktuálním otázkám veřejné správy a materiálům z programu jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vyjadřuje JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Pro obce je nyní klíčové, jak dopadne vyjednávání o konečné úpravě rozpočtového určení daní, ale také jednávání o podobě čerpání prostředků z evropských fondů po roce 2013. Pokud jde o tuto otázku, je třeba se jednoznačně poučit z chyb, které jsme zaznamenali ve stávajícím období. To znamená odstranit roztříštěnost dotačních titulů a operačních programů, vysokou administrativní náročnost, nejednotnost celého systému a zbytečné vyžadování nepodstatných detailů na úkor smysluplnosti projektů (např. když auditní kontrola místo zkoumání efektivnosti a udržitelnosti projektu kontroluje velikost dlaždic). Zejména počet operačních programů by měl být velmi nízký, protože to umožní s Evropskou komisí (EK) dojednat jasné a jednoznačné podmínky. Jsem zastáncem návrhu, aby existoval jeden integrovaný regionální operační program (IROP), který nahradí systém stávajících osmi programů. Vytvoří to lepší vyjednávací pozici České republiky pro jednání s EK, může vzniknout jednotná metodika a podmínky pro všechny žadatele včetně systému výběru projektů – rovnost šancí pro všechny.

Navrhujeme v tomto smyslu určité novum, aby rozdělení prostředků podle určitého klíče, obdobně jako je to u rozpočtového určení daní, vytvořilo možnost každé obci nárokově čerpat evropské zdroje, pokud samozřejmě splní stanovené podmínky. Jestliže se dnes odhaduje celkový objem zdrojů pro ČR na příští sedmileté období řádově v rozsahu cca 500 mld. Kč, mohlo by se pro obce, v rámci integrovaných územních regionálních programů (venkovská obdoba současných integrovaných plánů rozvoje měst) vyčlenit 15 až 20 % uvedené částky. To by umožnilo obcím v průměru během sedmiletého cyklu čerpat navíc zdroje zhruba v rozsahu jejich ročního rozpočtu. Administrace by mohla probíhat prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). To by naplnilo jeden z hlavních principů evropské politiky, že si mají lidé rozhodovat sami o věcech, které se jich přímo dotýkají. Navrhuje se také, aby prostřednictvím MAS byly administrovány i určité projekty z tematických operačních programů (sociální věci, doprava, životní prostředí). Tento návrh je poněkud přelomový, ale plně vyhovuje evropským směrnicím. Jednotným řídícím orgánem by bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj, současné Regionální rady by mohly být poradním orgánem apod. Nemá smysl zachovávat současný roztříštěný systém. Nové pojetí by bylo navíc plně transparentní a omezilo by lobbování zájmových uskupení.

Pokud jde o rozpočtové určení daní. Návrh zákona je ve Sněmovně ve druhém čtení a rýsuje se politická dohoda uvnitř koalice i v souhlasu s opozicí. Kompromisní návrh doporučuje snížit daňové příjmy čtyř největších měst, proti původnímu návrhu na polovinu, tzn. zhruba o 2 mld. Kč s tím, že by se o tuto částku navýšil podíl obcí na sdílených daních dalším omezením dotací. V rámci tohoto modelu by se dodržel požadavek trojnásobku nejvyšších daňových příjmů na obyvatele proti příjmům na nejnižší úrovni(při současné úrovni příjmů se odhadují nejnižší daňové příjmy na hlavu ve výši cca 8900 Kč). S růstem ekonomiky by samozřejmě i tyto minimální příjmy postupně narůstaly.

V našem Výboru je rovněž na pořadu jednání návrh novely stavebního zákona, který má jít do druhého čtení v květnu. Je to významná norma, kde je celá řada otazníků, ale ve vztahu k obcím je zažehnána původní myšlenka poněkud překotného rušení stavebních úřadů, i když v některých případech to má své odůvodnění. Rozsáhlé připomínky k návrhu předložil Spolek pro obnovu venkova a všechny budou ve Výboru projednány za účasti předkladatele. Novela se ve větší míře dotýká postavení autorizovaných inspektorů.

Rozvojová podpora EU 2014+
Rozvojová podpora EU 2014+
TOPlist
TOPlist