K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jak dopadne novela zákona o rozpočtovém určení daní?

Datum: 3. 5. 2012, zdroj: OF 2/2012, rubrika: Ekonomika

V loňském roce přišlo Ministerstvo financí s návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní, o kterém jsme několikrát podrobně referovali. Návrh byl předložen vládě, která jej dosud neschválila a tak Poslanecká sněmovna v lednu projednala v prvním čtení obdobný návrh skupiny poslanců.

Zpravodajem sněmovního tisku obsahujícího návrh změn v rozpočtovém určení daní je Ing. Vladislav Vilímec (ODS), mj. dlouholetý místostarosta města Kdyně. Tady je několik jeho odpovědí na sledovanou problematiku.

Jaké spatřujete přínosy a jaká úskalí předloženého návrhu?
Jak jsem uvedl při prvním čtení v Poslanecké sněmovně, návrh, který předložili poslanci TOP 09 s podporou STAN je opět takovým dílčím pokusem vyřešit rozdíly průměrných hodnot daňových výnosů obcí.
Jinou ambici tento návrh vlastně nemá, s výjimkou začlenění dotací na žáky základních škol a dětí ze škol mateřských do RUD. Začlenění této dotace vychází z letitých požadavků SMO ČR a na této změně byla shoda již v rámci pracovní skupiny vytvořené v minulosti na Ministerstvu financí, jejímž cílem měla být příprava zcela nového návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.
Nepovažuji pro vytvoření rozumného a dlouhodobě udržitelného systému RUD obcí za šťastné, pokud došlo v souvislosti s politickými preferencemi „starostenské“ části TOP 09 ke zjevné polarizaci názorů na RUD obcí. Jako kdyby ten jediný problém spočíval ve čtyřech největších městech.
Současný systém RUD a nelogický propad daňových výnosů u měst a obcí v kategorii zhruba 1500–20 000 obyvatel je právě pozůstatkem koncepce, kterou shodou okolností stávající ministr financí prosadil v roce 2007. Politické zadání tehdy spočívalo v navýšení RUD obcí do 1500 obyvatel. Poraženým v tehdejším střetu o RUD pak bylo hlavně město Olomouc, které přišlo o 150 mil. Kč. Kategorie měst nad 100 tisíc obyvatel se totiž zrušila. Tím pádem se také opticky navýšily rozdíly v daňových výnosech Brna, Ostravy, Plzně v porovnání s dalšími velkými městy. Vezmeme-li v úvahu všechny souvislosti, předložený poslanecký návrh TOP 09 však ostatním krajským městům spíše ubírá, než aby jejich příjmy sbližoval se čtyřmi největšími.
Neshoda je tedy zřejmá v případě snižování příjmů čtyř největších měst. Jaký je Váš názor?
Na tento problém se bohužel zredukovala mediální debata. Svým způsobem ji převzali i mnozí starostové menších měst a obcí.
Jsem přesvědčen, že pan ministr Kalousek nebo pan Gazdík ani na minutu nepočítali s tím, že takový návrh má šanci na prosazení. Jedná se pouze o politickou hru v nastolení jednostranných a zjevně extrémních požadavků s cílem získat na svou stranu starosty menších obcí. Na výsledku už tolik nezáleží.
Je zcela zjevné, že snížit daňové výnosy např. Plzně o 10 % nelze. Respektive lze, ovšem s obrovskými dopady na celý region a všechny okolní obce.
Pikantní na celé věci je skutečnost, že by se tak stalo jen krátce předtím, než se stane Plzeň evropským městem kultury. To by byl skutečně gól do vlastní branky před celou evropskou veřejností. Podobně to platí také u dalších měst z oné čtveřice. Navíc Praha je také krajem a z tohoto důvodu mechanické srovnávání Prahy s jinými městy a obcemi pokulhává.
Vím, že teď mnozí přicházejí s příklady existující či jen domnělé nehospodárnosti těchto měst. Ruku na srdce, tento problém se netýká pouze čtyř velkých měst. Např. o krajích to mnohde platí obdobně, ne-li ve větší míře.
Cílem změny RUD se nemůže stát snaha někoho za něco trestat. Nemluvě již vůbec o souvislostech se složením koalic v těch či oněch městech. Takové vnímání věci by totiž do budoucna zaselo obrovskou nedůvěru v nalezení rozumného a vyváženého RUD obcí a měst, založeného na přiměřenosti celkových daňových výnosů ve vztahu k zajišťování rozsahu veřejných služeb z regionálního i nadregionálního hlediska.
Hovoří se o přípravě kompromisního návrhu, můžete jej stručně popsat?
ODS přišla po intenzivních debatách na podzim minulého roku s konkrétní představou změny RUD obcí. V některých bodech se blíží představě TOP 09, v jiných jde cestou komplexnějších úvah.
RUD se nemůže stát pouze hrou s excelovskými tabulkami. Pro nás je klíčové odstranění propadu daňových výnosů obcí pohybujících se na dně U-křivky. Není to však jediná ambice. Zvýšením motivační složky daňových výnosů vybíraných ze záloh na dani ze závislé činnosti z 1,5 % na rozumných 5–6 % chceme napomoci mnohem logičtějšímu průběhu oné grafické křivky daňových výnosů v jednotlivých velikostních pásmech obcí.
Asi se shodneme v tom, že např. město kolem 50 tis. obyvatel by nemělo mít menší daňové výnosy na obyvatele než průměrně obec kolem 500 obyvatel.
To bohužel současný systém přináší a podaný návrh TOP 09 tyto nelogičnosti vůbec neřeší. Pan starosta Modravy, kterého si jinak vážím, mi promine, když řeknu, že nevidím důvod ke zvyšování daňových výnosů pro jeho obec z nějakých 70 na 80 tisíc v přepočtu na jednoho obyvatele. Proto jsme přišli s určitou revizí hodnoty kritéria rozlohy na úroveň zhruba 2,7.
Jsme si také ale vědomi, že v současné době nelze navyšovat RUD o hodnoty, které se ještě na podzim zdály reálnými. Vývoj ekonomiky to úplně neumožňuje.
Kompromisní návrh, který má šanci Parlamentem projít, musí určitě respektovat průnik představ koaličních subjektů. Existuje shoda v odstranění propadu daňových výnosů na dně U-křivky a v posílení motivace. Je rovněž pravděpodobné, že postavení Prahy se bude částečně řešit i přes RUD krajů.
ODS nechce jít cestou nějakých „trestů“. Postavení těch čtyř největších měst v rozdělovacím mechanismu musí odrážet do jisté míry specifičnost jejich postavení i ve vazbě na vytvořený model RUD krajů. O konkrétních číslech se vyjednává. Jsem v tomto směru optimistou. Věřím, že do konce června RUD obcí projde Sněmovnou a vznikne lépe nastavený a logický provázaný systém oproti současnému nevyhovujícímu stavu.
TOPlist
TOPlist