K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Iniciativa Partnerství pro otevřené vládnutí

Datum: 27. 3. 2012, zdroj: VSOL 1/2012, rubrika: Veřejná správa online

Usnesením Vlády ČR ze dne 14. září 2011 č. 691 bylo schváleno přistoupení České republiky k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership). Zastupováním vlády v této věci byla pověřena Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, které byl zároveň uložen úkol přípravy akčního plánu ČR k této iniciativě.

Open Government Partnership

Iniciativa Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government partnership) vznikla z podnětu USA a jejím cílem je podpora otevřenosti a transparentnosti vládnutí, občanské angažovanosti a boje proti korupci. Oficiálně byla tato iniciativa představena 20. září 2011 v New Yorku za osobní účasti prezidenta USA Baracka Obamy. Spolu s USA se k tomuto záměru připojilo dalších sedm států (Brazílie, Indonésie, Mexiko, Norsko, Filipíny, Jihoafrická republika a Velká Británie) a dalších 38 zemí vyjádřilo svůj záměr se na iniciativě také připojit. A toto číslo dále narůstá.

Podpisem deklarace se jednotlivé státy zavazují k úsilí o zvyšování dostupnosti informací o vládních aktivitách, podpoře občanské angažovanosti, zavádění profesní odpovědnosti ve veřejné správě a podpoře moderních informačních technologií jako prostředku pro větší otevřenost a odpovědnost vlád. Předtím něž se stát stane plnohodnotným členem iniciativy, musí splnit několik kroků. Prvním z nich je splnění požadavků na členství, které hodnotí nezávislí experti na základě objektivních ukazatelů, a přijetí tzv. Společných očekávání OGP. Poté musí vláda konkrétního státu vyjádřit svůj záměr přistoupit k iniciativě zasláním dopisu spolupředsedům iniciativy. Na základě veřejné diskuse a se spoluúčastí veřejnosti pak země připraví svůj vlastní akční plán, který je dále konzultován s Řídicím výborem iniciativy a jeho finální verze je publikována na portálu OGP. Stát také musí veřejně podpořit základní deklaraci iniciativy. Ve stanovené lhůtě od zveřejnění akčního plánu pak probíhá hodnocení dosaženého pokroku. Jsem však teprve na začátku a většina participujících zemí se chystá své akční plány představit na výročním zasedání na vysoké úrovni, které proběhne 16.–18. dubna 2012 v Brazílii.

OGP a ČR

Česká republika v tuto chvíli připravuje svůj akční plán. Na začátku ledna byly na stránkách Úřadu vlády představeny základní teze k připomínkování veřejnosti, ze kterých by měl vzejít akční plán. Akční plán OGP by se měl zaměřit na některý z následujících pěti okruhů: zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity, efektivní řízení veřejných zdrojů, vytváření bezpečnějších komunit a zvyšování odpovědnosti firem.

Na přípravě tezí se podílela Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR, Meziresortní skupina pro boj s korupcí ve spolupráci s ústředními orgány i nestátními neziskovymi sektorem. Bylo připraveno 11 témat, ze kterých má na základě veřejné diskuze vzejít pouze několik konkrétních témat, která budou na základě Akčního plánu realizována. Dne 16. ledna 2012 proběhl na Úřadu vlády workshop k přípravě akčního plánu. Na webu Úřadu vlády bylo do 31. ledna možné připomínkování návrhu tezí. Nyní materiál čeká standardní meziresortní připomínkové řízení a poté předložení vládě ke schválení, tak aby Česká republika v polovině dubna na výročním zasedání v Brazílii představila svůj Akční plán iniciativy pro otevřené vládnutí a stala se tak plnohodnotným členem.

Závěrem

Z workshopu na Úřadu vlády, kterého se zúčastnilo na 40 osob jak ze státních, tak nestátních organizací již vyplynulo několik stěžejních témat. Účastníci jako prioritní témata vyzdvihli především přijetí zákona o úřednících, zpřístupnění dat a informací a další zefektivnění přístupu k informacím. Vedla se zde také velmi zajímavá diskuzi o možnosti zřízení instituce, která by se stala dohlížecím orgánem nad transparentností státní správy. Přípravy akčního plánu budeme dále sledovat a přineseme další podrobné informace.

Další informace

Eva Šusteková

TOPlist
TOPlist