K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Novela zákona o veřejných zakázkách se již testuje v Pardubicích a ve Slatiňanech

Datum: 12. 1. 2012, zdroj: OF 5/2011, rubrika: Veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně s městy Pardubice a Slatiňany spouští pilotní projekt, který by měl přinést cenné zkušenosti při implementaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Partnery se stala dvě města rozdílná nejen svou velikostí.

Úkol, který Pardubice a Slatiňany dobrovolně přijaly, není lehký – již nyní dodržovat ustanovení novely zákona o veřejných zakázkách, která byla 4. listopadu schválena Poslaneckou sněmovnou a čeká na projednání v Senátu.

Tato rozsáhlá novela má posílit transparentnost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit výběrová řízení a minimalizovat nedostatky dosud platného zákona o veřejných zakázkách.

Podle novely například bude zadavatel povinen odůvodnit účelnost zakázky, zveřejňovat smlouvy i skutečně uhrazené ceny. Všechny informace a dokumenty (až na definované výjimky) o zadávacím řízení budou veřejné, limity pro zadávání zakázek budou sníženy a dodavatel bude mít povinnost rozkrýt subdodavatele zakázek.

Jsme velmi rádi, že jsme našli partnery pro tento projekt, který má v praxi ukázat možné obtíže přechodu na novou legislativu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Projekt se bude zaměřovat zejména na administrativní a procesní náležitosti, aby bylo možné připravit pro ostatní zadavatele jednoduché a návodné postupy.

Pardubice a Slatiňany

představují opačné póly v rámci rozsahu nakládání s veřejnými prostředky. Čtyřtisícové Slatiňany disponují pouze omezeným rozpočtem i aparátem městského úřadu. V roce 2010 vypsaly zakázky za 18 milionů korun. Na druhé straně Pardubice, v nichž žije přes devadesát tisíc obyvatel, loni vysoutěžily veřejné zakázky v objemu 740 milionů a disponují celou řadou profesionálních úředníků.

„Věříme, že se jednoznačně ukáže, že nová transparentní pravidla je možné začít uplatňovat bez problémů. Každý teoretický předpoklad je však dobré ověřit v praxi, a to činí tento projekt důležitým,“ řekl Kamil Jankovský.

Jeho slova potvrdila i primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková: „Pro nás by účast v pilotním projektu neměla být nějak mimořádně problematická. Maximální transparentnost v zadávání veřejných zakázek je naší prioritou již dnes. Účastí v pilotním projektu chceme pomoci Ministerstvu pro místní rozvoj zmapovat, co bude pro veřejné zadavatele novela zákona znamenat především v oblasti zvýšené administrativy, která je s výrazným zvýšením transparentnosti spojena. Město velikosti Pardubic by však nárůst administrativy mělo bez problémů zvládnout bez navýšení počtu úředníků.“

Starosta Slatiňan Ivan Jeník její slova potvrzuje: „Pro nás to možná nebude tak jednoduché, ale i my věříme, že i s malým počtem úředníků zvýšenou administrativu zvládneme.“

Primátorka i starosta se shodují, že novela zákona je velkým přínosem pro omezení možnosti korupce a zvýšení transparentnosti ve veřejných zakázkách a že navýšení práce pro úředníky a drobné zvýšení nákladů za to rozhodně stojí.

Klíčové změny

V novele zákona o veřejných zakázkách je zakotveno několik klíčových změn, které v krátkém přehledu uvedeme.

 1. Povinné předběžné oznámení
  • u všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky
 2. Přísnější postup u významných veřejných zakázek
  • zavádí se významné veřejné zakázky:
   1. ČR nad 300 mil. Kč
   2. samosprávy nad 50 mil. Kč
  • tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek
 3. Výrazné omezení ekonomické a finanční kvalifikace
  • ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku
 4. Omezení technické kvalifikace
  • jako technickou kvalifikaci bude moci zadavatel požadovat pouze reference (nikoli již systém certifikátů)
 5. Losování hodnotitelů
  • MMR povede seznam hodnotitelů VZ, kteří budou losováni do hodnotících komisí u významných státních zakázek, hodnotitelé budou moci podávat podnět k prošetření ÚOHS
 6. Snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu
  • hranice pro postup podle ZVZ se snižuje na 1 mil. Kč, u dodávek a služeb a na 3 mil. Kč u staveb, zároveň se očekává, že počet zakázek vzroste až 4×
 7. Rozšíření povinného uveřejňování
  • povinně se nově uveřejňují na profilu zadavatele
   1. zadávací dokumentace – textová část
   2. smlouvy od 0,5 mil Kč
   3. skutečně uhrazená cena za celou zakázku
   4. odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
   5. odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky
   6. odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele
   7. subdodavatelé, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky
  • odůvodnění budou u významných zakázek předkládána vládě či zastupitelstvům ke schválení
 8. Povinné zrušení při malém počtu hodnocených
  • pokud by zadavatel měl hodnotit méně než 2 nabídky, musí zadávací řízení zrušit
 9. Revize užšího řízení a jednacího řízení s uveřejněním
  • odstraňuje se možnost omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování
 10. Zpřísnění sankcí
  • všechny sankce ze strany ÚOHS jsou dvojnásobné
 11. Zpřesnění podmínek pro stavební práce
  • prováděcí předpis MMR u VZ na stavební práce stanoví
   1. podrobnosti zadávací dokumentace pro stavební práce
   2. výkaz výměr a soupisu stavebních prací
   3. obchodní podmínky
 12. Osoby se zvláštní způsobilostí
  • k zadávací dokumentaci bude dávat vyjádření osoba se zvláštní způsobilostí, což je zaměstnanec veřejného zadavatele, a tato osoba bude povinně absolvovat vzdělávací program MMR k VZ, dále tato osoba bude povinným členem hodnotících komisí, u VZ na stavební práce bude vyjádření poskytovat u nadlimitních veřejných zakázek osoba mající autorizaci
 13. Povinné elektronické aukce
  • u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení elektronickou aukcí
 14. Rozšíření definice dotovaného zadavatele
  • každý, kdo obdrží více než polovinu finančních prostředků na realizaci určité zakázky z veřejných zdrojů, bude ze zákona považován za zadavatele
 15. Přístup k informacím
  • zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

MMR ČR

TOPlist
TOPlist