K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dochází k centralizaci veřejné správy?

Datum: 24. 5. 2011, zdroj: , rubrika: Legislativa

Některé legislativní návrhy z poslední doby vyvolávají dojem, že dochází k postupné centralizaci veřejné správy. Týká se to zejména stavebních úřadů, sociálních věcí a úřadů práce, ale také finančních úřadů. Svaz měst a obcí k těmto otázkám vyvolal řadu jednání.

Například ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se sešel se starosty obcí, aby s nimi prodiskutoval otázku rušení stavebních úřadů. Podle chystané novely stavebního zákona jde především o zjednodušení a zrychlení procesu přípravy výstavby liniových staveb a odstranění některých nešvarů stávající právní úpravy.

Pokud jde o rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností sleduje ministerstvo pro místní rozvoj zejména sjednocení agendy stavebních úřadů a také optimalizaci počtu obecných stavebních úřadů obsazených kvalifikovanými úředníky s praxí. MMR provede ve spolupráci s ministerstvem vnitra za tímto účelem analýzu stavu výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, z níž by mělo vzejít vyhodnocení činností jednotlivých stavebních úřadů včetně případného návrhu krajskému úřadu, aby zvážil opatření k odejmutí působnosti dle stávající právní úpravy. Ministr však výslovně potvrdil, že novela stavebního zákona v žádném případě nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností.

Záměr analýzy potvrdil na jednání se zástupci Svazu měst a obcí také náměstek ministra vnitra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví František Vavera, který představil záměr zpracovat komplexní analýzu stavu veřejné zprávy, která by přesně zmapovala a ze všech relevantních hledisek vyhodnotila, co, kým, na jaké úrovni a jak efektivně je ve veřejné správě řešeno. Tato analýza by měla být odborná, nikoliv politická, zpracovaná za účasti expertů z oblasti legislativy, sociologie, demografie, financí apod. Výsledkem analýzy by mělo být, že úřady vykonávající státní správu na nejnižší úrovni budou pro občany vykonávat přesně tu agendu, kterou občané potřebují.

Analýza má být prvním systémovým krokem ke komplexní optimalizaci systému veřejné správy, který je z dlouhodobého finančního hlediska neudržitelný. Potřeba analýzy by v nejbližší době měla být jednoznačně deklarována usnesením vlády, jehož součástí by mělo být i zakonzervování současného spojeného modelu výkonu veřejné zprávy ve stávající podobě do doby důkladného vyhodnocení jeho silných a slabých stránek. Jednotlivé resorty by tedy zatím neměly činit žádné zásadní dílčí změny tak, aby nedošlo k nevratnému narušení funkčních systémů.

Přes uvedenou deklaraci bezesporu správných záměrů, skončilo na začátku března připomínkové řízení k návrhu zákona o Finanční správě. Ačkoliv řada ustanovení má vliv na činnost samosprávy, byly připomínky Svazu měst a obcí ČR teprve na jeho žádost dodatečně projednávány. Navržený koncept reorganizace opětovně potvrzuje domněnku "plíživé", avšak napříč resorty nekoordinované centralizace státní správy. V poslední době se obdobné úsilí objevuje v případě živnostenských úřadů, již citovaných stavebních úřadů nebo v sociální oblasti.

Prezident republiky Václav Klaus vetoval návrh zákona o Úřadu práce, který by měl být základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. Ta počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek z obecních úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, kterou dnes garantují právě obce. Svaz prezidentovo rozhodnutí vítá a doufá, že jeho názor při dalším hlasování podpoří i poslanci. Zamýšlená sociální reforma by totiž byla začátkem konce sociální práce na obcích.

TOPlist
TOPlist