K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Objem veřejných zakázek vloni dosáhl 239 miliard Kč

(Více než polovinu z této částky získaly akciové společnosti)

Datum: 2. 3. 2011, zdroj: CCB – Czech Credit Bureau, rubrika: Veřejné zakázky

V roce 2010 bylo podle údajů Informačního systému veřejných zakázek v České republice dokončeno 9049 veřejných zakázek a zadavatelé za ně zaplatili téměř 239 miliard korun (bez DPH). Ve srovnání s rokem 2009 se počet uveřejněných a dokončených zakázek snížil o 89, avšak celková suma, kterou za ně zadavatelé zaplatili, se zvýšila o 30 miliard korun. Nejvíce veřejných zakázek, téměř 40 % celkového počtu, vypsaly obce a kraje. Vyplývá to ze statistiky, kterou zpracovala společnost CCB – Czech Credit Bureau na základě údajů z Informačního systému veřejných zakázek, v němž jsou evidovány zakázky, u nichž je stanovena povinnost zveřejnění.

"V Informačním systému se vyskytují i takzvané podlimitní veřejné zakázky, což ukazuje na to, že někteří zadavatelé zveřejňují své výdaje i v případech, ve kterých to je dobrovolné. Na druhou stranu, podle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj se podíl veřejných zakázek uvedených v Informačním systému na jejich celkovém objemu již třetí rok po sobě snižuje. V roce 2010 dosáhl necelé poloviny. A to není pozitivní trend z hlediska transparentnosti výdajů dotčených zadavatelů veřejných zakázek, z nichž mnozí rozhodují o použití peněz v rámci veřejných rozpočtů. Znamená to totiž, že roste objem podlimitních zakázek, u kterých je menší možnost veřejné kontroly," řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která analýzu připravovala.

Nejvíce zakázek získaly společnosti s ručením omezeným

Největší počet veřejných zakázek vyhrály společnosti s ručením omezeným, a to 51 procent celkového počtu (4615 zakázek). Na druhém místě byly akciové společnosti s podílem ve výši 32 procent a podíl fyzických osob podnikatelů dosáhl 9 procent.

Ve finančním vyjádření byly ovšem nejúspěšnější akciové společnosti, které z prostředků rozdělených ve veřejných zakázkách inkasovaly 55 procent (téměř 131,5 miliardy korun). Společnosti s ručením omezeným získaly 37 procent (téměř 88,5 miliardy korun) a fyzické osoby podnikatelé jen 1 procento (2,39 miliardy korun).

Na jednu akciovou společnost připadlo v průměru 176 milionů korun, v případě společností s ručením omezeným to bylo 41 miliónů korun. Akciové společnosti obdržely i nejvyšší cenu připadající v průměru na jednu zakázku, a to 40 milionů korun a každá z nich vyhrála v průměru 4,4 zakázky. U společností s ručením omezeným byla cena na jednu zakázku méně než poloviční a na každou společnost s tuto právní formou připadlo 2,4 veřejné zakázky.

"Akciové společnosti, které zvítězily alespoň v jedné veřejné zakázce dokončené v roce 2010, tudíž nebyly ani nejčetnějším vítězem, ani nevyhrály největší počet zakázek, získaly však více než polovinu z celkového objemu veřejných zakázek. Pouze 20 procent z nich má akcie na majitele, což ve srovnání s rokem 2009 představuje výrazné snížení," vysvětluje Věra Kameníčková.

Z jednotlivých akciových společností připadla zdaleka nejvyšší celková částka na Strabag, a. s., (téměř 18 miliard korun), Metalimex, a. s., získal 7 miliard korun a OHL ŽS, a. s., pak více než 5 miliard korun. Nejvyšší počet zakázek vyhrál opět Strabag, a. s., (127 zakázek), dále Eurovia, a. s., (114 zakázek) a Swietelsky, s. r. o., (90 zakázek).

Veřejné zakázky získávají i ekonomicky nestabilní firmy

Z celkového počtu vítězů veřejných zakázek dokončených v roce 2010 a evidovaných v Informačním systému veřejných zakázek (3811) byl na 10 z nich do konce roku 2010 vyhlášen bankrot. Tyto společnosti získaly 64 zakázek v celkové hodnotě 245 milionů korun. Nejpozději do konce roku 2010 zaniklo 38 společností, jichž se týkalo 95 zakázek v ceně 2,6 miliard korun.

Z vítězných společností, z nichž každá ve výběrovém řízení obdržela více než 800 milionů korun (jedná se o 49 společností se sídlem na území ČR), měla pouze jedna společnost CCB index 1, tedy nejlepší možné ohodnocení, CCB index 2 získaly čtyři společnosti, 26 společností mělo CCB index 3 a 17 společností pak CCB index 4, jedna společnost dosáhla nejnižšího hodnocení a jedna společnost nemá uloženy účetní závěrky na Sbírce listin, a tudíž pro ni CCB index nelze spočítat. CCB index je ukazatel vytvořený společností CCB – Czech Credit Bureau pro stanovení obchodního rizika spojeného s danou společností z pohledu jejích obchodních partnerů.

"Z toho vyplývá, že někteří zadavatelé přidělují veřejné zakázky nemalého objemu i firmám, jejichž ekonomická stabilita, minimálně z pohledu CCB indexu, je sporná," doplňuje Věra Kameníčková.

Mezi společnosti, které vyhrály veřejnou zakázku v roce 2010, patřilo i 80 firem se sídlem mimo území České republiky, tyto firmy získaly 158 veřejných zakázek za více než 10 miliard korun. Téměř 80 vítězů veřejných zakázek působilo na trhu méně než 2 roky, získalo 152 zakázek a dostalo za ně zaplaceno více než 1 miliardu korun. Jedna třetina z těchto firem byla založena v témže roce, ve kterém výběrové řízení vyhrála.

Nejvíce zakázek vypsaly obce a kraje

Podle analýzy nejvíce z celkového počtu dokončených výběrových řízení (9049) v roce 2010 uskutečnily obce a kraje (téměř 40 procent), dále příspěvkové organizace (17 procent), ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy (14 procent) a státní podniky (13 procent).

Největší částku za zveřejněné a dokončené zakázky vydaly podnikatelské subjekty s majoritní účastí veřejné správy, a to 36 procent (86 miliard korun). Na druhé místo se dostaly obce a kraje s 27 procenty (64,5 miliardy korun) Příspěvkové organizace se podílely 16 procenty (38 miliard korun) a na ministerstva a další orgány státní správy připadlo 12 procent (téměř 29 miliard korun).

Nejvyšší průměrná cena připadající na jednoho zadavatele je u skupiny státních podniků (470 milionů korun) a dále u soukromých podnikatelských subjektů (291 milionů korun). Instituce typu státní podnik dosáhly i zdaleka nejvyššího počtu zakázek na jednoho zadavatele, a to 62, průměr za všechny zadavatele byl přitom pouhých 5 zakázek. Soukromé podnikatelské subjekty vydaly v průměru na jednu zakázku 114 milionu korun, zatímco průměr za všechny zadavatele byl méně než poloviční.

Společnost CCB – Czech Credit Bureau vycházela z dat z Informačního systému veřejných zakázek. Do něj mají povinnost ukládat údaje o veřejných zakázkách všechny subjekty veřejného sektoru a některé další instituce, a to v případě, že náklady na veřejnou zakázku přesahují určitý limit, rozdílný pro veřejné zakázky na stavby či služby.

TOPlist
TOPlist