K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Připravované změny odstraní zbytečné administrativní překážky – říká Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj

Datum: 11. 3. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Dotace

Koncem ledna seznámil ministr pro místní rozvoj veřejnost se současným stavem čerpáním prostředků z fondů Evropské unie. První léta programovacího období 2007–2013 se vyznačovala spíše hledáním správné cesty a upřesňováním pravidel pro implementaci jednotlivých programů.

Z grafů v článku Čerpání prostředků z fondů Evropské unie v roce 2009 je jednoznačně vidět jaký je souhrnný stav čerpání prostředků z evropských fondů, jak se stupňoval nárůst vyplacených peněz v průběhu loňského roku i jaký je podíl proplacených finančních prostředků v jednotlivých operačních programech.

Na několik otázek k této problematice nám odpověděl Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj.

V posledním roce se proplácení peněz z evropských fondů výrazně zlepšilo. Můžete stručně charakterizovat kroky MMR, které vedly k zlepšení tohoto stavu?
Skutečnost je taková, že objem proplacených prostředků z Fondů EU nyní meziměsíčně narůstá. Na začátku roku 2010 už je účtech příjemců přes 70 miliard korun z fondů EU. Myslím, že velmi zásadní bylo, že se nám podařilo hned po našem nástupu na ministerstvo schválit řídící a kontrolní mechanismy u 17 operačních programů, zavedli jsme také pravidelné schůzky předsedů regionálních rad a ministerských náměstků. Postupně vyhodnocujeme postupy při čerpání evropských peněz a průběžně analyzujeme celou situaci. Vládě ČR budeme předkládat návrh na legislativní změny, které by čerpání výrazně zjednodušily.
Co dělá ministerstvo jako koordinační orgán v současné době pro zlepšení situace u programů, které jsou v určitém pásmu ohrožení z hlediska čerpání prostředků?
My jsme předložili vládě analýzu dosavadního čerpání, z které jasně vyplývá, které operační programy mají s čerpáním určitý problém. Zároveň jsme navrhli několik možných řešení, včetně případné „realokace“, tedy jakéhosi přesunu peněz mezi méně úspěšnými a více úspěšnými operačními programy. Cílem je samozřejmě vyčerpat všechny prostředky, které má ČR v rámci EU fondů k dispozici.
Jaká opatření ve směru k čerpání prostředků se připravují pro nejbližší období?
Nyní máme připraven velmi rozsáhlý materiál, takzvaný balíček legislativních opatření. V něm jsou navrženy legislativní změny, které podle našeho názoru významně zjednoduší dosavadní čerpání a zároveň odstraní případné zbytečné administrativní překážky.
Čtenáři našeho časopisu jsou převážně představitelé obcí a měst. Je možné po dosavadních zkušenostech formulovat hlavní chyby, kterých se obce, jako předkladatelé projektů dopouštějí a kterých by se měly vyvarovat?
Obecně je výrazný převis žádostí o peníze z fondů EU, což je samozřejmě v jistém směru velmi pozitivní a klade to vyšší nároky na všechny předložené projekty. Důvody u neúspěšných projektů jsou velmi různé, často se jedná o formální pochybení, špatně nastavenou udržitelnost projektu a podobně. Ministerstvo se proto snaží v rámci Národního orgánu pro koordinaci.
Které programy ministerstvo obcím dále nabízí v rámci své kompetence?
Ministerstvo každý rok vypisuje dotační programy pro regionální rozvoj a podporu bydlení, které jsou určeny právě pro města a obce. Dotační programy byly vyhlášeny minulý rok v listopadu a nyní probíhá posuzování žádostí, termín pro jejich podání totiž skončil 1. února. MMR těmito programy podporuje například revitalizace panelových sídlišť, přeměnu vojenských areálů nebo přímo malé obce prostřednictvím soutěže Vesnice roku.
TOPlist
TOPlist