K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Čerpání z fondů Evropské unie v období 2004–2006 je téměř stoprocentní

Datum: 21. 10. 2009, zdroj: OF 4/2009, rubrika: Dotace

Ministr Vondruška informoval o objemu vyčerpaných peněz z fondů EU za období 2004--2006. K termínu, který uzavírá první pololetí letošního roku Česká republika vyčerpala téměř 42 miliard korun. To je přitom 98,1 % z celkového možného objemu, který byl z fondů EU za uvedené období k dispozici.

Česká republika vstoupila do EU k 1. květnu 2004 a proto bylo její první programovací období zkrácené. Přitom bylo všeobecně deklarováno, že žádná země po svém vstupu nedokázala v první fázi vyčerpat všechny nabízené možnosti evropských fondů. Rakousko například čerpalo jen necelých 70 % a čerpání Francie bylo na úrovni 90 %. Z tohoto pohledu se ukazuje, že v českých podmínkách jsme dokázali využít zkušenosti z použití předvstupních fondů a např. program SAPARD byl pro obce velmi užitečný z hlediska připravenosti na evropské administrativní postupy.

Za peníze z fondů EU v programovém období 2004--2006 se realizovaly projekty, které přinesly například 21 863 nových pracovních míst, 30 rekonstruovaných čističek odpadních vod, téměř 60 tisíc domácností, nově napojených na kanalizace a čističky odpadních vod. Vybudovalo se 447 km nových a opravených silnic, 45 km nových a opravených železnic, 274 malých a středních podnikatelů získalo podporu v cestovním ruchu atd.

"Předpokládám, že celkové vyčerpané prostředky za období 2004--2006 budou ještě vyšší a to až 99,6 %. Téměř stoprocentní čerpání je pro Českou republiku velký úspěch," uvedl ministr Vondruška.

Období 2007--2013

V současném programovém období 2007--2013 je k dispozici celkem 682 miliard korun. Již v této chvíli má ČR schváleno přes 12 tisíc projektů v hodnotě téměř 139 miliard korun (138,9). Proplaceno bylo zatím 23,6 miliard korun. Podrobnější informace v rozdělení podle operačních programů je patrné z uvedených grafů.

"Proces proplácení má díky změnám, které zavádíme k zrychlení čerpání, stoupající tendenci. Například měsíční nárůst proplacených peněz v závěru prvního pololetí letošního roku je víc než 18 %, tedy navýšení o 3,7 miliard oproti předchozím měsícům," upřesnil ministr Vondruška.

Ministerstvo již v prvém pololetí zavedlo pravidelná jednání mezi předsedy regionálních rad operačních programů a také jednotlivými náměstky ministerstev. Právě vzájemná koordinace má pomoci žadatelům o peníze z fondů EU v tom, aby byly ve svých žádostech úspěšnější. Nyní je vyřazen z proplácení v operačních programech téměř každý třetí projekt (29,2 % vyřazených projektů).

České operační programy, které jsou zodpovědné za rozdělování zdrojů z fondů EU, průběžně mění svou vnitřní strukturu a úřední postupy tak, aby bylo využití dotací v době ekonomického útlumu snazší a efektivnější.

OP Životní prostředí (OP ŽP) chce např. usnadnit žadatelům přístup k finanční pomoci. Zkrátí proces administrace a vyhlásí pro letošní rok větší počet výzev, než bylo plánováno. OP Životní prostředí se do konce roku zároveň více zaměří na venkov. Na podzim 2009 je plánována výzva na podporu projektů, které snižují znečištění komunálních zdrojů v menších obcích.

Některé OP nově zveřejnily na svých webových stránkách také soupisy častých pochybení, která mohou vést až k odnětí dotace. Informace má sloužit jako prevence zbytečných chyb a pomoci žadatelům, aby se jich vyvarovali.

Tab 1: Souhrnný stav čerpání (mld. Kč)
Oblast Čerpání (mld. Kč)
Celková alokace 2007--2013 805,2
Alokace 2007+2008 204,9
Podané žádosti 516,0
Schváleno 137,4
Proplaceno 19,9
Tab. 2: Schválené projekty -- podíl schválených projektů a GG (%) vzhledem k vlastní finanční alokaci 2007+2008
Operační program Podíl schválených projektů a GG (%) vzhledem k vlastní finanční alokaci 2007+2008
LZZ 205,5
ROP JV 170,5
ROP JZ 137,3
ROP SV 125,7
ROP SM 125,6
ROP SZ 111,1
PA 102,6
TP 100,2
ROP SČ 92,3
VK 90,9
PK 75,3
PI 60,3
ROP MS 55,9
D 24,3
IOP 12,5
ŽP 7,0
VaVpI 0
Tab. 3: Proplacené finanční prostředky příjemcům -- podíl proplacených prostředků vzhledem k alokaci 2007+2008 (%)
Operační program Podíl proplacených prostředků vzhledem k alokaci 2007+2008 (%)
PI 19,4
ROP SV 18,2
ROP SM 18,1
ROP MS 17,9
D 17,3
ROP JV 12,1
ROP SČ 11,3
ROP JZ 8,9
ROP SZ 6,3
ŽP 5,3
LZZ 3,1
TP 1,4
IOP 1,1
VK 0,6
PA 0,1
VaVpI 0
PK 0
TOPlist
TOPlist