K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozpočtové určení daní

(Návrh zákona prochází diskuzí ve Sněmovně)

Datum: 15. 9. 2003, zdroj: OF 4/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

Diskuze kolem konečného znění zákona o rozpočtovém určení daní pokračují i v Poslanecké sněmovně. O vývoji návrhu zákona jsme již několikrát informovali. Jak známo vládní návrh zákona předpokládá, že do rozpočtů krajů bude v příštím roce převedeno 27,7 mld. Kč cestou zvýšení podílu krajů a sdílených daních. V současné době je tento podíl ve výši 3,1 %, což v letošním roce představuje celkovou částku 11 919 mil. Kč. Podle vládního návrhu by se tedy podíl krajů na sdílených daních zvýšil na 10,32 %.

Jak známo vládní návrh zákona předpokládá, že do rozpočtů krajů bude v příštím roce převedeno 27,7 mld. Kč cestou zvýšení podílu krajů a sdílených daních. V současné době je tento podíl ve výši 3,1 %, což v letošním roce představuje celkovou částku 11 919 mil. Kč. Podle vládního návrhu by se tedy podíl krajů na sdílených daních zvýšil na 10,32 %.

Kraje s tímto návrhem vyslovily nesouhlas, který odmítá nejenom celkový objem převáděných prostředků jako nedostačující, ale problematické je rovněž přerozdělování objemu daní mezi jednotlivé kraje. Zejména důležitá je oblast dopravy, z hlediska pokrytí nákladů na dopravní obslužnost i z pohledu rozložení zdrojů na údržbu a opravy komunikací.

Varianty řešení

Z pohledu objemu přesouvaných prostředků i kritérií jejich rozdělování vzniká na půdě Parlamentu několik variant řešení konečného znění zákona. Jde sice o pracovní návrhy a konečné řešení může vyústit ve zcela jiný kompromis. Přesto se pokusíme možné varianty stručně představit.

Varianta 1

Předpokládá, že objem daňových příjmů (27,7 mld. Kč) se sníží o dotace na soukromé školství (-2,7 mld. Kč) a navýší o osobní výdaje krajského školství (+23,9 mld. Kč). Celkový objem pro převod bude 48,9 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních bude 15,8 %.

Varianta 2

Objem pro převod daňových příjmů (27,7 mld. Kč) snižuje o dotace na soukromé školství (-2,7 mld. Kč). Celkový objem pro převod činí 25 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních 9,61 %.

Varianta 3

Navrhuje se objem daňových příjmů (27,7 mld. Kč) se zvýšit o osobní výdaje krajského školství (+23,9 mld. Kč). Objem pro převod daňových příjmů bude 51,6 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních je vyčíslen na 16,53 %.

Varianta 4

Navrhuje objem daňových příjmů (27,7 mld. Kč) snížit o dotace na soukromé školství (-2,7 mld. Kč) a změnit kritéria pro rozdělování objemů mezi kraje u převodu z MMR a MŽP nově podle počtu obyvatel v obcích do 2000 obyvatel. Objem pro převod bude 25 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních 9,61 %.

Varianta 5

Navrhuje stejné přesuny jako varianta 4 a navyšuje převod o dalších 2,1 mld. Kč na úhradu ztrát v drážní dopravě. Objem pro převod pak bude 27,1 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních 10,16 %.

Varianta 6

Obdobně jako varianta 3 navrhuje objem daňových příjmů (27,7 mld. Kč) zvýšit o osobní výdaje krajského školství (+23,9 mld. Kč), zároveň však změnit kritéria rozdělování obdobně jako ve variantě 3. Objem pro převod daňových příjmů je potom 51,6 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních je vyčíslen na 16,53 %.

Varianta 7

Vychází z předchozího návrhu, ale dále navyšuje převod o 2,1 mld. na krytí ztrát v dopravě. Objem pro převod daňových příjmů činí 53,7 mld. Kč a podíl krajů na sdílených daních 17,07 %.

Tabulka: Podíly krajů na sdílených daních (varianta 5)
Kraj Procento na sdílených daních v roce 2003 Podíl KÚ na sdílených daních v roce 2003 (výhled) -- objem sdílených daní 384,5 mld. Kč Dotace roku 2003 pro novelu RUD Objem RUD krajů po novele Podíl objemu RUD sdílených daních roku 2003 Návrh procenta sdílených daní pro novelu
  sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6
Hl.město Praha 5,026663 599 153 827 835 1 426 988 0,371128 3,653244
Středočeský 11,836032 1 410 796 3 913 358 5 324 154 1,384695 13,630416
Jihočeský 8,386498 999 629 2 325 820 3 325 449 0,864876 8,513513
Plzeňský 7,256508 864 939 1 845 167 2 710 106 0,704839 6,938170
Karlovarský 3,729188 444 501 1 056 839 1 501 340 0,390466 3,843600
Ústecký 8,530216 1 016 759 2 160 264 3 177 023 0,826274 8,133530
Liberecký 5,022286 598 631 1 220 612 1 819 243 0,473145 4,657461
Královéhradecký 6,230239 742 613 1 777 360 2 519 973 0,655390 6,451412
Pardubický 5,311547 633 110 1 554 054 2 187 164 0,568833 5,599378
Vysočina 7,099474 846 222 1 936 580 2 782 802 0,723746 7,124283
Jihomoravský 10,005734 1 192 633 2 436 379 3 629 012 0,943826 9,290667
Olomoucký 6,606500 787 462 1 928 419 2 715 881 0,706341 6,952955
Zlínský 5,302314 632 009 1 521 153 2 153 162 0,559990 5,512331
Moravskoslezský 9,656801 1 151 042 2 637 482 3 788 524 0,985312 9,699040
Celkem 100,000000 11 919 499 27 141 322 39 060 821 10,16 100,000000

-as-

TOPlist
TOPlist