K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pro slučování nemáme motivaci

Datum: 13. 7. 2000, zdroj: OF 3/2000, rubrika: Regiony

Když byl zveřejněn první návrh zákona o novém rozpočtovém určení daní, bylo patrné, že nízce nastavené koeficienty pro nejmenší obce mají vytvořit ekonomický tlak na jejich slučování. Tento "politický" záměr navrhovatel nepopíral a po řadě připomínek nakonec došlo k zásadním změnám v této části návrhu. V jednom z našich článků jsme dokonce citovali z důvodové zprávy k zákonu o novém rozpočtovém určení výnosů daní, že "oslabení malých obcí je silným motivačním prvkem pro jejich žádoucí slučování". O tom, že taková motivace zdaleka není nás informoval jeden ze starostů.

Obec Lomy v okrese Třebíč má 154 obyvatel, 66 domů a katastr obce má rozlohu 850 ha, z toho je 80 ha lesa ve vlastnictví obce. Vesnička se nachází v krásné přírodě Českomoravské vysočiny, v nadmořské výšce 550 m, asi 5 km severovýchodně od Jemnice, což byla dříve středisková obec, nyní sídlo pověřeného úřadu. První historická zmínka o obci pochází z roku 1353 a její název je zřejmě odvozen od lámání kamene, který je na vysočině téměř všude.

Starostou obce je Ing. Vastimil Dvořák, který nedávno oslavil své 75. narozeniny. Má již své životní zkušenosti a v roce 1990 patřil k těm, kteří doporučovali, aby Lomy zůstaly součástí tehdejší střediskové obce. Domníval se, že větší územní celek lépe zajistí rozvojové cíle. V té době se měla zahájit výstavba vodovodu. Materiál na celou akci byl nakoupen, uložen ve střediskové obci, stačilo pouze vydat stavební povolení.

Představitelé v Jemnici však připravený materiál prodali, prostředky zůstaly ve střediskové obci a stavba byla odložena na neurčito. A to byl impuls k tomu, že se obec Lomy v roce 1992 osamostatnila.

Začínali s prázdnou pokladnou, museli šetřit, ale vlastním hospodařením dokázali postupně nemožné. Nejprve došlo k nezbytným opravám obecního majetku. Budova radnice je zároveň přístřeším pro obchod a hospodu. V majetku obce je kulturní dům, budova školy i kaple. Všechny objekty mají opravené střechy, provedla se údržba místních komunikací, návsi, dokonce 600 m silnice je vybudováno zcela nově, upravil se areál koupaliště. Také dokázali opravit zdejší kapli a zakoupit zvonkohru. Kulturní sál je zmodernizován včetně špičkového sociálního zařízení.

Stavba vodovodu se poněkud oddálila, ale obec sama dokázala vytvořit dostatečné zdroje, aby v roce 1996 mohli zahájit zkušební provoz. Na stavbu v hodnotě 4,5 mil. Kč získali dotaci z Ministerstva zemědělství (2,2 mil. Kč) a nezbytný úvěr (1,5 mil. Kč) do jednoho roku splatili. Dneska produkují kubík vody za sedm korun. Kanalizace v obci byla již v minulosti a tak nyní čekají pouze na plynofikaci, která započne v příštím roce.

Základem příjmů obce jsou především výsledky hospodaření s vlastním lesním fondem. Přestože neprovádějí plošnou těžbu, pouze nahodilou, tvoří příjmy z této činnosti v letošním roce 755 tis. Kč.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist