K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

První zkušenosti starostů

(Na objektivní hodnocení reformy je ještě brzy)

Datum: 15. 7. 2003, zdroj: OF 3/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

Katastrofické scénáře, které předpovídaly zhroucení územní správy po 1. lednu 2003 se nenaplnily. Naopak, zdá se, že obce s rozšířenou působností zvládly očekávané problémy s převodem působností dokonale. Pro objektivní hodnocení druhé etapy reformy veřejné správy však ještě nenastal ten správný čas.

Shodují se na tom nejenom představitelé obcí s rozšířenou působností, ale stejný názor zastávají i zástupci krajů a ministerští úředníci. Ti všichni jsou hlavními aktéry probíhající reformy. Rozhodující slovo by však měli mít občané, pro které se především reforma dělá a také představitelé těch menších obcí, které se jen stěží orientují v nepřehledné směsi zcela rozdílných správních obvodů jednotlivých institucí státní správy.

Je-li však možné po pěti měsících fungování obcí s rozšířenou působností formulovat obecně některé typické problémy, potom se většina zainteresovaných shoduje na dvou okruzích otázek. První se týká právě nutnosti dát v území do souladu správní obvody jednotlivých odvětví státní správy.

Druhý okruh otázek se vztahuje na financování nákladů, které obce musí hradit při výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti. Důležitost právě těchto dvou okruhů otázek potvrdilo i nedávné jednání osmého sněmu Svazu měst a obcí, které tyto problémy zařadilo mezi priority územní samosprávy, které bude potřebné řešit v nastávajícím období.

Oslovili jsme představitele tří měst, která se stala sídlem obvodů obcí s rozšířenou působností. Nejsou to okresní města, kde je situace mnohem jednodušší, ale všechna tři bývala sídlem malých okresů do roku 1960.

Valašské Klobouky ve Zlínském kraji mají ve svém obvodu 20 obcí, ve kterých žije přes 24 tisíc obyvatel. Dvě obce jsou ze sousedního vsetínského okresu. Přestože obce obvodu pověřeného úřadu Horní Lideč mají mnohem blíže do Valašských Klobouk, rozhodly se pro vzdálenější Vsetín. Jak nám sdělil valašskokloboucký starosta Ing. Libor Maniš, město zvládlo převod působností bez problémů, i když za cenu dočasné roztříštěnosti pracovišť. Při sestavování rozpočtu na rok 2003 však zjistili, že požadované položky překračují o téměř 5 mil.Kč možnosti města. Proto provedli tvrdé úpravy a za cenu velkých úsporných opatření se snaží náklady udržet na únosné hranici. Využili interní audit hospodaření a průběžně sledují jednotlivé výdajové položky. Převedené zdroje, v průměru známých 334 tis. Kč na pracovníka snižují nepředvídané výdaje, které se postupně zvyšují a dosud je nelze jednoznačně vyčíslit. Zejména jsou to výdaje na úseku sociálních věcí, životního prostředí, krizového řízení, ale i zajištění odvodu branců a další. Výdaje zvyšují i požadavky na nákupy licencí a aktualizaci programů. Vysoké náklady rovněž znamená povinné vzdělávání úředníků. Přesné vyčíslení zvýšených nákladů a celkové porovnání bude možné až delším časovým odstupem.

Bílovec v Moravskoslezském kraji má v obvodu 13 obcí a žije zde celkem 27 tisíc obyvatel. K Bílovci, který z hlediska územního členění je součástí okresu Nový Jičín, se přihlásila spádová obec Těškovice ze sousedního okresu Opava. Právě okresní hranice způsobila, že tito občané musí nyní vyhledávat orgány státní správy místo původních dvou měst v pěti městech dvou okresů. Jak nám řekla starostka Bílovce, Ing. Sylva Kováčiková, na úseku sociální péče je pro jednoho občana například úřad práce, kontaktní místo pro výplatu sociálních dávek, sociální odbor úřadu obce a okresní správa sociálního zabezpečení ve čtyřech různých městech. Taková situace důvěryhodnost reformy u občanů znehodnocuje. Většina z nich totiž hodnotí pozitivně, že za řadou potřeb již nemusí jezdit do okresního města. Podle předběžných odhadů by zatím v Bílovci měly vyčleněné prostředky stačit k pokrytí nákladů na rozšířený výkon státní správy. Situaci vylepšují relativně zvýšené příjmy ze správních poplatků.

Sedlčany ve Středočeském kraji mají ve svém obvodu 22 obcí a 22 tisíc obyvatel. Do jejich obvodu patří i Sedlec-Prčice, po Sedlčanech druhá největší obec, která však územně náleží k okresu Benešov. Sedlčansko, to je zase okres Příbram, a tak občané z obce Sedlec-Prčice musí nadále například na finanční či katastrální úřad jezdit do Benešova. Ing. Jiří Burian, starosta Sedlčan potvrdil, že město se vyrovnalo bez větších potíží s převzetím nových agend ve výkonu státní správy. Situaci zvládají ke spokojenosti lidí a přitom z bývalého okresu převzali jen jednoho pracovníka. V těchto dnech město připravuje podrobnější analýzu a první hodnocení pro volené orgány.

TOPlist
TOPlist