K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Koncepce se vyplatila: Španělský koncern otvírá továrnu v Úvalech

Datum: 3. 7. 2000, zdroj: OF 3/2000, rubrika: Regiony

Úvaly je město s necelými pěti tisíci obyvateli, vzdálené 23 kilometrů východně od Prahy. V těchto dnech slaví 700 let trvání a jako v každém městě, i zde řeší typické problémy -- zanedbanou infrastrukturu, zánik místních podniků, koncepci dalšího rozvoje. Když po roce 1989 začala diskuse o přípravě územního plánu, rozhodlo se zastupitelstvo vyčlenit potřebné plochy pro rozvoj podnikání.

Představitelé města vycházeli ze zkušenosti, že v Úvalech vždy existovala vazba na hlavní město. Vždyť dodnes téměř 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždí do Prahy. Myšlenka vytvořit podmínky pro podnikatele přesto byla správná. Na jedné straně řada firem postupně vysidluje z Prahy a na druhé straně je pro řadu podniků výhodné mít své působiště v blízkosti velkoměsta.

Když radní schvalovali v roce 1993 plochy, vyčleněné pro podnikatelskou sféru, setkávali se někdy s nelibostí. Měli však na mysli synergický efekt, který podnikání vyvolává. Je to aktivizace dalších souvisejících činností, podpora obchodníků, udržení zaměstnanosti a zanedbatelný není ani přínos pro městskou pokladnu. Nejenom v tom, že město výhodně prodá své pozemky, ale podnikatel odvádí daně do obecního rozpočtu.

Estampaciones Sabadell

Schválením průmyslové zóny v roce 1995 město učinilo první krok. Postupně vykoupilo pozemky a vybudovalo základní sítě. Lokalita byla přes Czechinvest nabídnuta zahraničním investorům. Prostřednictvím obchodní komory při velvyslanectví Španělského království se uskutečnil první kontakt s katalánskou společností Estampaciones Sabadell, která podniká v oboru automobilového průmyslu.

Koncern Sabadell, mezi jehož klienty patří BMW, Ford, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Renault, Volvo a další společnosti, začal nejprve svou produkci v Čechách v pronajatých prostorách. V loňském roce zahájil stavbu továrny v Úvalech. Na ploše 50 000 m2 vznikla investice za 326 mil. Kč, továrna zaměstná až 120 pracovníků a v příštím roce se očekává obrat 220 mil. Kč.

Koncern Estampaciones Sabadell se zaměřuje na rozvoj všech fází lisování, používaného velkými automobilkami. Produkuje tisíce součástek od nejjednodušších úchytek, až po celé části podvozků automobilů. V továrně jsou osazeny nejmodernější lisy, doplněné řízenými roboty, rychlopodavači aj. Společnost je vůdčí firmou ve výrobě zápustek na bázi vlastní technologie produktivní ražby. Firma provádí rovněž sváření a montáž početných dílů v celém procesu výroby automobilů.

Výstavba továrny, která byla slavnostně v květnu tr. otevřena, znamená nejenom posun na cestě k internacionalizaci, ale řeší rovněž místní problémy. Pracovní místa udrží nezbytnou zaměstnanost místních obyvatel, neboť některé zastaralé provozy v poslední době v Úvalech zanikly. Již výstavba továrny byla zdrojem zakázek pro místní dodavatele a oživením pro celé okolí.

Hospodaření města

Starosta, Ing. Ivan Černý, hodnotí na celé akci především celý komplex pozitivních efektů, které továrna městu přináší. Nejde ani tolik o zisk 15 mil. Kč, které město dostalo za prodej pozemků. Ty budou převážně opět investovány do dané lokality. Důležité je ekonomické oživení, zaměstnanost lidí a navazující aktivity.

Město Úvaly nemá velký historický majetek, který by bylo možné kapitalizovat. Převážnou část příjmů tvoří výnosy z daní, které představují 75 % všech příjmů města. V absolutní částce daňové příjmy dosahují ročně cca 30 mil.Kč. Přestože město šetří, má relativně vysoké náklady na vnitřní správu. Plní funkci pověřeného úřadu a jenom na stavebním úřadu pracuje pět techniků. V okolí je intenzivní stavební činnost, což musí po stránce výkonu státní správy město zabezpečovat ze svého rozpočtu.

Přesto město dokázalo vybudovat vodovod, čistírnu odpadních vod, plynofikovat a v současné době realizuje za 150 mil. Kč výstavbu kanalizační sítě. Znamená to určité zadlužení a připravované změny rozpočtového určení daní přinesou snížení ročních příjmů města zhruba o 7 mil.Kč. Ukazuje se, že změna zákona bude pro město znamenat silné omezení investic, ale zároveň také problém, jak se vypořádat se svými závazky.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist