K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obce s rozšířenou působností zahájily

Datum: 19. 3. 2003, zdroj: OF 1/2003, rubrika: Reforma veřejné správy

Dne 31. prosince roku 2002 ukončily svoji činnost okresní úřady a většina jejich působností přešla na úřady obcí s rozšířenou působností od 1. lednu letošního roku. Těch obcí je dle schváleného zákona celkem 205.

Menší část působností pak přešla na krajské úřady, případně na některé orgány státní správy. To znamená, že pilířem výkonu státní správy po okresních úřadech budou především obce s rozšířenou působností. Zahájení jejich činnosti v oblasti výkonu státní správy nebylo jednoduché, protože ten proces byl jednorázový, nebylo zde žádné přechodné období.

Dnes, po několika málo týdnech fungování těchto obcí můžeme říci, že státní správa kterou zabezpečují je vykonávána na celém území České republiky. Je vykonávána v potřebné kvalitě. Pravdou je, že ne všechny obce zabezpečují kompletní rozsah výkonu státní správy. Ale ty obce, které se nestačily připravit po stavební stránce anebo nejsou dostatečně personálně vybaveny, využily institutu veřejnoprávní smlouvy. Příslušný výkon státní správy pro ně zabezpečují jiné obce s rozšířenou působností. V tuto chvíli je těchto obcí něco málo přes 40. Zatím sice nezajišťují kompletní rozsah výkonu státní správy, nicméně je to menší počet než se předpokládalo ještě v průběhu podzimních měsíců loňského roku.

Dílčí problémy

Na územní samosprávné celky, kam bylo delimitováno téměř 13 tisíc úřednických míst z okresních úřadů, přešlo po prvním lednu více jak 80 % delimitovaných pracovníků. A i to je významných faktor stability i kvality výkonu státní správy. Vzhledem tomu, že ten proces byl jednorázový a rozsah výkonu státní správy je obrovský, pokud jde o obce s rozšířenou působností, vyskytují se některé problémy.

Zpočátku, zejména 6. ledna, kdy byl první úřední den, došlo k výpadku počítačových sítí na některých úřadech, protože nebyly tyto sítě dostatečně napojeny na centrální informační systémy ministerstva vnitra. Nicméně tyto výpadky byly, s jednou výjimkou, během krátké doby odstraněny. Způsobilo to v příslušných úřadech i dočasné fronty, zejména v oblasti dopravně správních agend. To však byl asi největší problém, se kterým se tyto úřady v prvních dnech potýkaly.

Některé další problémy ještě souvisejí s vlastním ukončením činnosti okresních úřadů. Např. jsme museli řešit problém distribuce pošty, která byla adresována okresním úřadům, ale i toto je v současné chvíli vyřešeno, prostřednictvím úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Budoucí opatření

Výkon státní správy v nové územní struktuře vyvolává i určité problémy ve vztahu k ostatní institucím státní správy, které působí v území. Tyto instituce působí zpravidla v jiných správních obvodech než jsou správní obvody obcí s rozšířenou působností.

V případě 154 obcí dokonce tyto obvody překračují stávající okresní hranice, takže to v těchto případech mnohdy znamená i rozšíření počtu míst, kam musejí občané za vyřizování svých záležitostí ve sféře státní správy dojíždět. Nicméně, to jsou věci řešitelné v časovém horizontu jednoho max. dvou let, kdy by mělo dojít ke sladění těchto různých správních obvodů. Základem by měly být správní obvody obcí s rozšířenou působností. Za dva roky by nová územní struktura pro výkon státní správy měla více odpovídat potřebám občanů.

Medializována je otázka úhrady výkonu státní správy ze strany územních samosprávných celků. To se netýká pouze obcí s rozšířenou působností, ale i stávající kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem a krajských úřadů. Bude potřebné jednak sjednotit způsob úhrady pro výkon státní správy, protože nyní se u obcí II. a III. kategorie používají odlišná kritéria. Bude taky potřebné objektivizovat tento příspěvek ve vazbě na skutečné náklady, které obce nebo kraje s výkonem státní správy mají. Letošní rok je vhodný pro tuto diskusi, i k navržení nového systému, protože to bude nutné spojit s reformou veřejných financí a s novelizací zákona o rozpočtovém určení daní. S tím souvisí i potřebné legislativní změny, které doladí průběh reformy veřejné správy.

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy

TOPlist
TOPlist