K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obcím se vrací daně odvedené při prodeji obecních bytů

Datum: 15. 6. 2000, zdroj: OF 2/2000, rubrika: Ekonomika

Ústavní soud zrušil 30. listopadu 1999 rozsudek Krajského soudu v Plzni, rozhodnutí Finančního ředitelství Plzeň a platební výměr Finančního úřadu Stříbro. Stalo se na základě ústavní stížnosti města Stříbra. Skutková a právní podstata se týká daně z převodu nemovitostí, která byla vyměřena městu za převod bytové jednotky (prodej obecního bytu). Ústavní stížnost vycházela z námitky, že tato daň vůbec vyměřena být neměla. Ústavní soud potvrdil názor města a zrušil uvedený výměr, rozhodnutí i rozsudek.

V konkrétním případě šlo o prodej obecního bytu, který se uskutečnil za dohodnutou cenu 49 470 Kč. Daň byla vyměřena Finančním úřadem ve výši 18 170 Kč na základě znaleckého posudku z částky 181 685 Kč. Město namítalo, že podle § 20 odst. 6 písm g) zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č.72/94 Sb., jsou převody bytů od této daně osvobozeny.

Ukázalo se, že názor města byl správný. Všechny tři orgány veřejné moci totiž vycházely z jiného právního názoru. Domnívaly se, že osvobození od daně se týká pouze bytů ve vlastnictví družstva podle § 24 odst. 1 až 4 zákona č.72/94 Sb., jak uvádí vysvětlivka pod čarou 12a). Vysvětlivky pod čarou nemají a nemohou mít normativní charakter a nejsou součástí právního předpisu. Protože v § 20 zákona o dani z převodu nemovitostí je odkaz na zvláštní předpis, je nutno za něj považovat zákon č. 72/94 Sb., nikoliv jen jeho § 24 odst. 1 až 4.

Právo a peníze

Nesprávný výklad práva v tomto případě znamená konkrétní újmu. Uvedený postup orgánů veřejné moci poškodil město Stříbro, rozsudek, rozhodnutí i výměr byly Ústavním soudem zrušeny. Krajský soud již návazně v únoru letošního roku zrušil prvních 23 rozhodnutí a 23 výměrů za prodej 23 obecních bytů ve Stříbře. Město totiž podalo celkem 100 žalob. Jak nám sdělil Vítězslav Šoltys, vedoucí kanceláře starosty, dostane zpět zaplacenou daň včetně úroku a ve výroku soudu o nákladech řízení byly městu rovněž přiznány náhrady soudních poplatků, úhrada úkonů právní služby a režijních paušálů. Pro jeden případ, kdy se konala dvě stání, to činí cca 3100 Kč.

Jen ve Stříbře tak prostředky, které se městu vrátí zpět do rozpočtu, představují částku ve výši několika milionů korun. Důsledný postup města se vyplatil a do rozpočtu se vrátí tolik potřebné zdroje. Je otázkou k zamyšlení, kolik podobných případů nastalo a jak mohou města a obce, které daň z převodu nemovitostí v obdobných případech odvedly, získat tyto peníze zpět.

Je známo, že Ústavní soud rozhodl 2. února letošního roku stejně i v případě ústavní stížnosti podané městem Třebíč. Spor města Třebíč trvá již od roku 1997. Celkem město uplatňovalo osvobození od platby daně z převodu nemovitostí při prodeji více než 2000 bytů. Jak známo uvedená daň činí 5 % z odhadní ceny a jenom v Třebíči celková odhadovaná výše daně představuje 36 mil. Kč. Přitom 16 mil. Kč již radnice odvedla, na zbytek si vytvořila rezervu v současném rozpočtu. Jak prohlásil starosta města Pavel Janata, 36 milionů korun výrazně napomůže při sestavování vyrovnaného rozpočtu.

Bude nutné martýrium?

V těchto dnech se proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kladně začíná odvolávat vedení kladenské radnice. Místostarosta Dan Jiránek tvrdí, že pokud nedojde k mimosoudnímu vyrovnání, hrozí státu, že zaplatí vedle neoprávněně vybraných daní také osmnáctiprocentní úroky a soudní výlohy. V Kladně se od roku 1996 prodalo téměř tři tisíce bytových jednotek. Podle místostarosty tak stát vybral neoprávněně 52 milionů korun.

Podle názoru Ministerstva financí však rozhodnutí Ústavního soudu, které ve dvou případech umožnilo obcím dostat zpět zaplacenou daň z převodu nemovitostí, není závazné obecně. Rozhodnutí soudů bude respektováno jen případ od případu. V jiných kauzách totiž ministerstvo má právě od Ústavního soudu dvě různá rozhodnutí na prakticky stejný případ.

Stanovisko Ministerstva financí v této podobě znamená, že obce, které prodávaly byty občanům do vlastnictví a musely proto zaplatit daň z převodu nemovitostí, dosáhnou vrácení peněz jen prostřednictvím individuální stížnosti k Ústavnímu soudu. Předtím však budou muset absolvovat martýrium stížností proti daňovým výměrům finančních úřadů, odvolání k nadřízeným složkám a několik soudních stání.

Výsledky patrné ze Stříbra ukazují na to, že v západočeském kraji bude soud rozhodovat v souladu s nálezem ústavního soudu. Rovněž Krajský soud v Ostravě rozhodl 19. února v uvedeném smyslu spor ve prospěch Městského obvodu Ostrava-Hrabová. Zde dokonce po třech stáních dosáhly náhrady za soudní výlohy 4225 Kč.

Legislativní a věcné řešení

V současné době je potřebné vyrovnat se s právní i věcnou stránkou problému. Zdá se, že legislativně bude problém pro budoucnost vyřešen novelou zákona o vlastnictví bytů. Ta již byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Měla by vstoupit v platnost od 1. července letošního roku. V textu zákona, nikoliv ve vysvětlivce pod čarou, se již výslovně říká, že daň z převodu nemovitostí se s výjimkou privatizace družstevních bytů platí při všech převodech bytů. Novelu ovšem ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.

Jak postupovat v případech z dob minulých se snažíme popsat v článku "Jak dál ve věci", který přinášíme na následující straně. Bohužel, na vrácení daní z let 1996 a dříve již pravděpodobně obce nedosáhnou.

Za věcnou stránku problému označujeme současnou situaci. Podle dostupných informací finanční úřady vyměřily a inkasovaly daň z převodů bytů ve 124 tisících případů. U dalších 88 tisíc případů uskutečněných převodů bytů se ji chystají vyměřit. Jestliže se průměrná daň pohybuje kolem 20 tisíc korun, je ve hře přibližně 2,5 až 4 mld. Kč vybraných neoprávněně státem za převod nemovitostí.

Ponechejme teď stranou, co dokáže udělat v zákoně jedna vysvětlivka pod čarou a jak by statisíce případů zaměstnalo obce, soudy a právníky.

Uvedené peníze, ať již jsou citované odhady přesné či nikoliv, jsou velmi významné pro stát i pro jednotlivé obce. Věřme, že se nalezne přístup, který uspokojí obě strany sporu. Svaz měst a obcí ČR se v těchto dnech snaží jednat s Ministerstvem financí a hledat východiska. Celá situace není jednoduchá, má řadu aspektů -- právních, fiskálních i formálních. Zvítězit by však měl zdravý rozum. A čas běží.

Při zpracování byl citován Nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, stanoviska představitelů měst Stříbra a Třebíč a zprávy z denního tisku. V nálezu Ústavního soudu je zřejmě chybný údaj o vyměřené dani ve výši 18 170 Kč. Je-li daň z převodu nemovitostí 5 %, potom uvedená částka nemohla být vyměřena ze základu 181 685 Kč. Upozorňujeme, že předmětem zdanění při úplatném převodu je i příslušný spoluvlastnický podíl na pozemku, který není od daně z převodu nemovitostí osvobozen. Uváděný případ se nevztahuje na prodej bytů právnickým osobám (družstva či společnosti nájemníků apod.).

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist