K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Charta vesnic

Datum: 6. 6. 2000, zdroj: OF 2/2000, rubrika: Ostatní

Věříme, že život vesnice je velmi důležitý pro prosperitu Evropy, a že je třeba učinit vše, co je možné k podpoře a obhájení této podstaty. Do Charty vesnic je vtělena důležitost vývoje venkova, kultury a kulturního dědictví, zemědělství, cestovního ruchu (turistiky), dopravy, vzdělání a ekonomie. Žádáme všechna zastupitelstva o přijetí Charty na nepolitických základech jako positivní cestu kupředu.

Tato slova tvoří preambuli Charty vesnic, kterou podepsali představitelé jedenácti vesnic z celé Evropy 10. prosince 1999 v holandském Wijk aan Zee. Podle některých účastníků jde o první iniciativu v Evropské unii, která jde skutečně "zdola". Hlavní myšlenkou Charty je snaha poukázat na skutečnost, že Evropu netvoří pouze města, stejně tak je tvořena vesnicemi.

Následující řádky tvoří podstatnou část textu Charty vesnic.

Jak se svět jeví vesnicím

Městská kultura je kulturou služeb. Ve vesnicích jsou duležitými jednotkami lidé. A mluvíme-li o lidech, ti nejsou tak nespolehliví, jak jsou často líčeni. Ve vesnicích se najde místo pro společenství.

Ve světě "bez hranic" a velkého poměšťování lidská bytost potřebuje své vlastní místo. Když se vše zvětšuje a ztrácí jedinečnost, dochází v určité míře k odcizování a stranění se. Bude-li se s vesnicemi zacházet s respektem, pak následky odcizování nemusí být tak kritické jako jsou nyní a prosperita, která tam existuje, může být pociťována mnohem silněji.

Obyvatelé vesnice jsou dobře obeznámeni s místním prostředím, cítí se být zapojeni do vývoje a jeho podpory, a uchování kvalitního životního prostředí je jejich společnou zodpovědností.

Zvláštností vesnické kultury je, že nesměřuje k vytváření produktu, ale směřuje k tvoření neustálého tvůrčího procesu. Kultura ve městech je produktem, který lidé prožívají individuálně. Zato kultura na vesnici je spojena se společenskými prvky. Lidé ji provádějí společně.

Je potřeba věnovat pozornost malým podnikatelům, kteří nemají veliký obrat, ale kteří jsou často důležitou oporou vesnické kultury a společenského života.

Je třeba věnovat pozornost kulturnímu dědictví vesnice, které promítá historii vesnice a určuje její dnešní identitu. Lidé by měli být pyšní na své kulturní kořeny, které jsou pokladem pro další generace.

Měla by být podporována mezinárodní výměna myšlenek.

Vesničané jsou přístupní k vyřešení problému mezi sebou a použití soudního systému jen v krajních případech. Ten, kdo uvnitř vesnického společenství doufá, že najde spravedlnost u soudu, by si měl uvědomit, že toto jednání může mít za následek nežádoucí narušení sociální struktury vesnice.

Neformální struktury jsou pro vesnici velmi důležité. Kausální dohody, kde výsledek je důležitější než jakýkoliv předpis, jsou stejně důležité jako improvizace a závazek, který - ač nevyřčen - mluví za sebe nejjasněji.

Vesnice se může tímto pohledem lehko dostat do rozporu s vyššími vládními úřady, které nejsou schopny na podobnou realitu vůbec reagovat.

Pohostinnost je opravdovou charakteristikou venkovského života. Cizinec ve vesnici má svou identitu a mezilidský vztah je - na rozdíl od města - možný.

Jak by měl svět vidět vesnice

Ekonomika vesnice

Malý nezávislý podnikatel potřebuje podporu. On není důležitý jen jako zaměstnavatel, ale má význam také pro sociální strukturu vesnice. Vesnice potřebují přiměřenou hladinu služeb k uskutečnění představ a potřeb obyvatel.

Produkce potravin

Hospodář a pěstitel byli důležití lidé ve vesnici a v zemi již od dávných časů minulých. Oni jsou ti, kdo pěstují produkty na nejvyšším článku potravinového řetězce, avšak v současnosti mnozí odcházejí z venkova do měst. Je nutné rozpoznat ten fakt, že dobří hospodáři a pěstitelé jsou nezbytní k zásobování dobrými potravinami, abychom nebyli závislí jen na "ekonomických potravinových strukturách".

Kultura vesnice

Kultura vesnice většinou není příliš nákladná. Často možnosti a využití výpomoci jsou tím, co je důležité. Jestliže svépomoc není možná, měla by vypomoci vláda, avšak záleží na místních podmínkách.

Plánování vesnic

Vyskytují se problémy se staviteli, kteří chtějí na vesnici vystavět budovy, o kterých si vesničané myslí, že se do prostředí nehodí. Stávající budovy a okolní prostředí společně rozhodují plánovací strategii vesnice.

Výstavba a předpisy o prostředí jsou stále ještě příliš často řešeny jako samostatná témata.

Demokracie vesnice

Státní politické strany obyčejně nejsou obvykle součástí demokracie vesnice. Avšak hranice, které určují, mohou často překážet různým řešení na vesnici. Vedení obcí, okresů, krajů a státní vláda by měly věnovat čas k vytvoření předpisu k přiměřenému vypořádání se s těmito fakty. Politické volby na vesnicích jsou velmi úzce spojeny s osobní zodpovědností a účastenstvím obyvatel.

Společnost vesnice

Na vesnici lidé nejsou rozdělováni do kategorií jako např. spotřebitelé, účastníci provozu, svobodní, chudí atd. Na vesnici nejsou abstraktní potíže a myšlenky, ale problémy a myšlenky týkající se lidí. Problémy a řešení mají určitou tvář. Společenské soužití - jinde diktováno předpisy - je vesnici přirozené. Vedení a vládní podpora musí brát tyto skutečnosti také v úvahu.

Vesnice a příroda

Příroda se vyvíjí pomalu, mnohem pomaleji než lidské činnosti. Je nezbytně nutné uvážit rozsah ochrany a udržení přírody a obhájení biologické rozmanitosti.

Vesnice a svět

Vývoji velkých rozměrů se vesnice nevyhne. Bude ovlivněna následky infrastrukturálními předpisy pro dopravu, průmysl atd. Zájmy vesnice nejsou podrobeny, ale jsou rovnoceny zájmům společnosti a zasluhují opatrné uvážení. Použitím argumentu NIMBY1 je vlastně odmítnutím zájmu, který je hoden respektu.

Signatáři: Aldeburgh (Anglie), Bystré (ČR), Killingi Nomme (Estonsko), Mellionnec, (Francie), Palkonia (Maďarsko), Paxos (Řecko), Pergine Valdarno (Itálie), Porrua (Španělsko), Stroebeck (Německo), Tommerup (Dánsko), Wijk aan Zee (Holandsko).

TOPlist
TOPlist