K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podbřezí po povodni

Datum: 16. 3. 2000, zdroj: OF 1/2000, rubrika: Regiony

V červenci 1998 nastaly tropické dny, kdy v úterý 21. 7. bylo naměřeno až 36 stupňů. Ve středu navečer se obloha zatáhla černými mraky, uzačalo blýskat a hřmět, jako při každé větší letní bouřce. Ale déšť byl postupně hustší a hustší, až se změnil v dlouho trvající liják, blesk s hromem se neustále střídaly. Nikdo nic netušil, ale tuto noc přišla stoletá voda.

Uvedenými slovy popisuje v trojdílné publikaci "Vyprávění o zašlých časech" Karel Petr nástup katastrofální povodně, která v létě 1998 postihla obec Podbřezí ve východních Čechách.

Podbřezí je malá vesnička nedaleko Dobrušky, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Žije zde 454 obyvatel. Obec se samostatnila v roce 1990 a je tvořena dvěma místními částmi (Podbřezí a Lhota) a dalšími šesti osadami. Dominantou obce je historický zámek Skalka, dějiště Jiráskova románu Temno. Tradice, kulturní a společenský život však zůstává stále na úrovni. Každoročně probíhá třídenní posvícení s průvodem, konají se dětské dny, různé besedy a přednášky, zábavy a bohatá spolková činnost.

Obec má zpracován místní program obnovy venkova již od roku 1995 a postupně jej naplňuje. V soutěži Vesnice roku 1997 obec získala zelenou stuhu za péči o životní prostředí. Právě v předvečer osudné povodňové noci zde hodnotitelská komise připravovala návrh na ocenění obce v rámci regionu. Do rána bylo vše zničeno.

Náprava škod

Povodňové škody dosáhly částky 12 mil. Kč. Povrchová voda poškodila 11 domů, jeden byl zcela demolován. Zcela zničeny byly tři mosty, sportovní areál školy, pobořena zeď židovského hřbitova, zaplaveny studny a vznikly další nevypočitatelné škody.

Nastala nesmírně obětavá práce všech občanů, kteří pod vedením obce, v čele se starostou Antonínem Novotným dokázali do konce loňského roku, prakticky rok po povodni, vzniklé škody napravit. Velký prostor pro nápravu škod vytvořil okresní úřad a místní občané výslovně ocenili přístup přednosty Petra Narwy. Dotace a půjčky dokázaly profinancovat všechny akce. Obec opravila a nově přebudovala celou náves, komunikace, kanalizaci i vodovod. Provedla se rekonstrukce základní školy, stojí zde nové ubytovací zařízení a veřejné osvětlení. Vzhledem k tomu, že obec se spolupodílela na financování řady akcí, zůstává jí dneska obecní dluh pouze necelých 500 tis. Kč.

Nové perspektivy

V Podbřezí se obec o své občany pečlivě stará a také ve spolupráci s nimi řeší aktuální problémy. Základní škola je dvoutřídní, pro 1.--5. postupný ročník. Vedle pěkného prostředí nabízí dětem opravená budova vlastní družinu, tělocvičnu, školní hřiště se zahradou a stravování ve školní jídelně. Bohatá je zájmová i mimoškolní činnost dětí. Žáci, kteří dojíždějí, mají zdarma jízdné a připravuje se i zdarma stravování, které bude plně hrazeno obecním úřadem. Přesto hrozí, že nebude dostatečný počet žáků.

Obec má zpracován územní plán, připravuje se výstavba deseti řadových domků a perspektivně je vyčleněna lokalita pro další zástavbu rodinných domků. Tyto možnosti urychlí plynofikace, která bude zahájena v nejbližší době. Ničivá povodeň způsobila škody, jejichž náprava se patřičně promítla do rozpočtu obce.

Vývoj rozpočtu obce (mil.Kč)
Rok Rozpočet
1997 1,5
1998 10,3
1999 8,5
2000 1,8

Přestože ocenění v soutěži není cílem úsilí lidí, Podbřezí by si v dalším období úspěch v soutěži Vesnice roku zasloužilo.

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist