K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Reforma by měla být všeobecnou prioritou

(Rozhovor s náměstkyní ministra vnitra prof. Ing. Yvonne Streckovou, CSc.)

Datum: 22. 2. 2000, zdroj: OF 1/2000, rubrika: Reforma veřejné správy

Odborná veřejnost se seznámila s návrhy zákonů, kterými se legislativně utváří podmínky pro praktickou realizaci reformy veřejné správy. Jak známo, tato reforma však neznamená jen ustavení krajů, ale je to mnohem větší okruh problémů. Požádali jsme proto o rozhovor autorku koncepce reformy veřejné správy, náměstkyni ministra vnitra Yvonne Streckovou.

prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc.
  • Jaký je současný stav při realizaci reformy?

Současný stav bych charakterizovala třemi základními okruhy. Především byly všechny zákony připraveny a zcela v souladu s harmonogramem předány Parlamentu. Prošly prvním čtením a nyní probíhá období velmi náročného projednávání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Mluvím v tomto případě o zákonech, které připravilo naše ministerstvo. Nejkonfliktnější je zřejmě zákon o hlavním městě. Rozprava o tzv. ekonomických zákonech, které garantuje Ministerstvo financí, bude zahájena v rozpočtovém výboru, tam bude nejvíce kotraverzní zákon o rozpočtovém určení daní.

  • Kdy očekáváte schválení zákonů?

To nelze jednoznačně říci. Jsou určité náznaky, že dojde ke spojení druhého a třetího čtení, což by mohlo nastat někdy v březnu. Nechci nic předjímat, ale ukázalo se, že potřebu reformy veřejné správy pociťují více či méně všichni. Ne všichni mají stejné představy o časovém postupu a dílčích otázkách, ale to je věc jednání.

  • Zmínila jste se o třech okruzích.

Druhým okruhem je příprava materiálních podmínek pro vznik a fungování krajských orgánů. Pracovně tomu říkáme "příprava baráků", jde tedy o zajištění možnosti, aby nové orgány mohly zahájit svou činnost v důstojných podmínkách. I zde existují určité konflikty zájmů, spíše však ze strany podnikatelské sféry, která se na těchto akcích podílí. Otázky by bylo možné řešit velkoryseji, kdyby ovšem neexistoval finanční limit, který hodláme dodržet. V zásadě však i zde probíhá příprava uspokojivě.

  • Vedle legislativní a materiální přípravy bude asi důležité připravit lidi. To je ten třetí okruh?

Systém přípravy pracovníků ve veřejné správě má velký význam. V souladu s příslušným usnesením vlády byla již přijata některá opatření. Důležitá je příprava zákona o státní službě. Věcný návrh byl již vládě předložen a termín pro paragrafované znění je 30. červen letošního roku. K témuž datu bude náš resort předkládat materiál o systému přípravy pracovníků ve veřejné správě, který je nyní v etapě zrodu. Je to velmi pěkná práce, zatím bez konfliktů.

  • S reformou veřejné správy však souvisí řada dalších úkolů, které by měly být podle koncepce zpracovány. Jak tedy vypadá perspektiva, pokud jde o tyto činnosti?

V souvislosti s přípravou činnosti krajských úřadů, s převodem kompetencí a delimitací se snažíme zpracovat jakýsi Vzorový organizační řád krajských úřadů, pokud jde o výkon státní správy. Pokud jde o samosprávu, chceme i zde formulovat určité obecné a doporučující zásady, které by mohly novým orgánům pomoci. Domnívám se, že je povinností ústředních orgánů i v této sféře, formou určité metodiky, vytvářet pro činnost samosprávy konkrétní náměty a věřím, že budou pozitivně přijaty. Ve spolupráci s dalšími resorty bychom chtěli připravit deset až patnáct organizačních norem, které by mohly mít efekt i pro obce.

  • Dochází v této oblasti k nějakým rozporům?

Myslím, že tady se velmi dobře zatím spolupracuje s příslušnými ministerstvy i s řadou lidí z územních orgánů, kteří nabídli pomoc. Konflikty nejsou, možná proto, že dosud materiály nebyly v připomínkách, jsou ve stadiu zrodu. Jistý problém však vidím v části personální přípravy. Jde totiž o to, aby kvalitní lidé, kteří se osvědčili na úrovni okresů nepřišli nazmar a byli využiti ve veřejné správě. Hledáme legislativní formu, která by jim zaručila existenční jistoty. Spolupracujeme v tomto směru i s příslušným odborovým svazem a s řadou specialistů na pracovně právní vztahy. Naším cílem je minimalizovat chaos.

  • Máme-li mluvit o perspektivách reformy, musím se zeptat i na dokumenty, které se již tak bezprostředně nedotýkají územní správy. Mám na mysli reformu ústředních orgánů a řadu dalších dokumenů, které koncepce projektovala.

Koncem března předáváme do vlády Program reformy zvyšování účinnosti ústřední státní správy. Předpokládám, že to bude daleko konfliktnější materiál. Vždyť výtky, které slyšíme od orgánů Evropské unie, se netýkají územní správy, ale především nízké efektivnosti práce ústředních orgánů. V tomto směru rozbíháme velkou práci, které říkáme: popis, analýza a změny procesů výkonu státní správy.

  • Takových prací ale již byla celá řada.

Bohužel, nikdy však nebyly dotaženy do konce. Tyto práce by měly mít několikanásobný efekt. Především pomůže to detailněji provést změny kompetencí. Bude to také práce využitelná pro konkretizaci přípravy pracovníků ve veřejné správě.

Dále uvedený materiál položí základ pro určitou "legislativní čistku". Řada činností na jedné straně téměř postrádá právní úpravu, na druhé straně jsou činnosti zahlcené neúměrným množstvím předpisů, které bývají ve vzájemném rozporu nebo jsou zastaralé či nedokonalé. Tím by mohl vzniknout základ pro dlouhodobější legislativní program.

Dalším efektem bude podklad pro dokonalejší informatizaci veřejné správy, která je dneska příliš dezintegrovaná. Výsledky se dají využít i pro určitou systemizaci správy a přinesou také řadu doporučení pro samosprávné orgány.

  • Mohla byste se na závěr zmínit o dílčích koncepcích, které budou postupně předkládány vládě s cílem dokončit reformu veřejné správy?

O některých už jsme mluvili. Do konce června předložíme Koncepci přípravy pracovníků veřejné správy. Jedním z bodů osnovy je i zvyšování kvalifikace zastupitelských sborů. Dalším dokumentem bude Koncepce informatizace ve veřejné správě, kde se v přípravě rovněž zdárně pokračuje. Byla schválena Státní informační politika, rozbíhají se některé pilotní projekty. Ve stadiu zpracování podkladů je Koncepce zvyšování účinnosti veřejných služeb, které mj. budou obsahovat standardizaci vybavenosti území veřejnými službami. Ty mají vždy určitou specifiku, ale nám jde především o jednotnou metodiku zpracování, nechceme zasahovat do kompetence jednotlivých resortů. Při zpracování Koncepce zvyšování účinnosti veřejné konroly jsme navázali spolupráci s Nejvyšším kontrolním úřadem. Cílem by měla být kontrola smysluplnosti využití veřejných prostředků, nejenom prosté porovnávání účetních dokladů. Ministerstvo financí pracuje na Koncepci zvýšení účinnosti veřejných financí.

  • Máte nějaké přání pro další etapu reformy veřejné správy?

Přála bych si, aby prosazování reformy veřejné správy bylo prioritou celé vlády a všech ministrů v čele s premiérem.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist