K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Státní podpora bydlení v Německu

(Příspěvky sledují energetické úspory a ekologický přínos)

Datum: 17. 1. 2002, zdroj: OF 5/2001, rubrika: Bydlení a stavby

Podle německé vlády mají vlastníci domů a investoři výrazněji než dosud přispět k úsporám energie a tím i ochraně klimatu. Vždyť jedna třetina celkové disponobilní energie se spotřebuje k zásobování teplem v budovách. Spolková vláda je přesvědčena o tom, že vhodnými opatřeními by mohla být spotřeba energie omezena až o 40 %. Proto schválila několik podpůrných programů v této oblasti.

Ekologické příspěvky

při pořízení novostavby či koupi nového bytu podporují vestavba solárních zařízení, tepelných čerpadel a zařízení na využití odpadního tepla v nových nebo starých stavbách. Výše podpory činí 2 % vyměřovacího základu max. 500 DM jako doplněk k celkovému příspěvku na vlastní domov. Rovněž stavba nízkoenergetického domu, jestliže potřeba tepla pro vytápění je o 25 % nižší než stanovené požadavky, se podpoří ročně částkou až 400 DM. Doba poskytovaných podpor u obou příspěvků činí osm let.

Úvěrové podpory

je možno získat na základě programů vyhlášených v letošním roce Spolkovým úvěrovým ústavem pro stavební obnovu. Program sanace budov má za cíl sanaci starých staveb, aby se snížil únik CO2. Investoři obdrží dlouhodobé úrokově zvýhodněné půjčky s pevnými úrokovými sazbami a bezsplátkovými náběhovými roky. Podporuje se zlepšení tepelné ochrany budov, instalace energeticky úsporných otopných kotlů, pořízení zařízení ke spojení tepelného a elektrárenského provozu, využívání obnovitelných energií a výstavba obytných budov se standardem pasivního domu.

Spolková vláda přes uvedený úvěrový ústav vyčlenila na příštích pět let každoročně 2 mld. DM, což povede k sanaci a modernizaci cca 330 000 bytů. Prostředky dostává ten, kdo přijde mezi prvními, což podněcuje investice do úspor energií. K těmto službám se poskytuje příspěvek na poradenskou činnost, což představuje až 650 DM na dvourodinný domek.

100 000 střech -- solární proud

tak se nazývá program, který slouží k dlouhodobému financování investic na pořízení fotovoltaických zařízení. Za zvlášť atraktivní úrokovou sazbu se podporují náklady na vybudování uvedených zařízení včetně střídače, instalací, měřících přístrojů, jakož i náklady na projekci. Maximální částky poskytnutého úvěru dosahují u soukromých osob až 13 500 DM na 1 kWp. U podnikatelů až do 6.750 DM na 1 kWp. Maximální doba splácení úvěru činí 10 let při dvou bezsplátkových náběhových letech. Úroková sazba je zlevněna až do 4,5 %. Programový úrok je závislý na vývoji kapitálového trhu. Vypůjčovatel má poskytnout bance obvyklé záruky.

Program k snížení CO2

slouží úrokově zvýhodněnému dlouhodobému financování investic zaměřených na snížení emise CO2 a na úspory energie. Rozeznávají se tři typy podpor, které se z programu financují.

1. Opatření ve stávajících obytných budovách za účelem snížení CO2 a získání úspor energie k nimž náležejí:
  • opatření k zateplení budov
  • instalace nízkotlakých kotlů ve spojení s opatřeními, která zlepšují tepelnou ochranu vnějšího pláště budovy
  • instalace výhřevných kotlů včetně návazných opatření (regulace, automatizace, měření)
  • využívání předávacích stanic dálkového topení
  • solárně podporované zásobování teplem z místních zdrojů
  • zařízení pro spojení tepelného a elektrárenského provozu
2. Opatření ve stávajících a nových obytných budovách k využívání obnovitelných energií

a sice instalaci tepelných čerpadel, solárnětermálních zařízení, biomasy a zařízení na bioplyn, fotovoltaikových zařízení, geotermálních zařízení, výměníků tepla a zařízení pro využití odpadního tepla.

3. Výstavba obytných budov v pasivní stavební technologii

Přitom musí být zajištěno, že pro vytápění nově pořizovaného domu se ročně nespotřebuje více než 15kWh/m2.

V souvislosti s uvedenými opatřeními může být také k přípravě udělení zakázky podpořeno vypracování energetického auditu, pokud žádost o úvěr je předložena před zahájením stavebního řízení.

Podmínky zvýhodněného úvěrování

Podíl na financování činí až 100 % investiční částky, maximální úvěr 5 mil. EUR, u podpory pro pořízení pasivních domů maximálně 50 000 EUR na bytovou jednotku. Maximální doba splatnosti úvěru obnáší 20 let při nejvýše třech bezsplátkových náběhových roků. Úroková sazba se stanoví k datu příslibu úvěru. K zabezpečení návratnosti poskytnutého úvěru se požadují od soukromých příjemců úvěru bankovní obvyklé záruky. Od veřejně-právních příjemců úvěru se zásadně nepožaduje ručení.

Program modernizace obytného prostoru na východě

slouží k úrokově zvýhodněnému, dlouhodobému financování investic v oblasti modernizace a oprav stávajícího obytného prostoru v nových zemích a Berlíně-východ, včetně opatření prováděných v panelových obytných domech, přičemž úroková sazba v prvních 10 letech je snížena a hrazena z prostředků spolku (státu) a příslušné spolkové země. O nabízenou finanční pomoc mohou žádat vlastníci obytného prostoru, obce, okresy, svazy obcí, jakož i jiné územní korporace a ústavy veřejného práva.

Jsou podporovány náklady vzniklé stavebními opatřeními, avšak maximálně 400 EUR/m2 plochy bytu. Maximální doba splatnosti úvěru činí až 30 let.

Nařízení o úsporách energie

Přísnější předpisy ve stavebnictví mají podle vůle spolkové vlády Německa umožnit v budoucnosti zřetelné úspory u nákladů na vytápění a z něho vznikající znečišťování životního prostředí. Spolková vláda schválila 7. března 2001 nové nařízení o úsporách energie, na jehož základě se má snížit potřeba energie v novostavbách o 30 %. Rovněž ve starých stavbách vzniká povinnost k dovybavení objektů a podmínky pro modernizaci mají zřetelně snížit potřebu energie.

Spolkový ministr pro hospodářství Werner Müller uvedl po zasedání vlády, že novým nařízením o úsporách energie se nejenom sníží energetické náklady občanů, ale celý proces zajistí pracovní místa a povede k zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší. Dodatečné náklady jsou hospodářsky únosné, protože úspory energie zajistí jejich návratnost.

Pro novostavby to znamená, že všechny stavby se budou realizovat jako tzv. nízkoenergetické domy. Vládní mluvčí Uwe-Karsteh Heye označil nařízení za podstatný krok k realizaci cílů spolkové vlády zaměřených na úspory energie. Do konce roku 2005 má být s novými opatřeními snížena emise kysličníku uhličitého o 10 mil. tun.

Ing. Jaroslav Pokorný

TOPlist
TOPlist