K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Převod bytových objektů

(Pozemkový fond nabízí bytové objekty obcím a nájemníkům)

Datum: 6. 8. 2001, zdroj: OF 3/2001, rubrika: Bydlení a stavby

Když v uplynulých deseti letech přecházely do správy Pozemkového fondu ČR objekty bydlení, které patřily bývalým státním statkům, mělo se obecně za to, že uživatelé těchto staveb projeví zájem o jejich převod buď přímo do soukromého vlastnictví, nebo do vlastnictví obce. Opak byl pravdou.

Do dnešního dne zůstává Pozemkovému fondu ČR (jehož hlavním úkolem není správa bytového fondu, ale vypořádávání restitučních nároků oprávněných osob a prodej státní zemědělské půdy) na bedrech téměř 6 tisíc takových objektů. Jaké jsou příčiny této situace?

Odstátnění vlastnictví

Uvedený stav přetrvává především proto, že mnozí uživatelé, kteří jsou s Pozemkovým fondem ČR v nájemním vztahu, získali nesprávný dojem, že to má být Pozemkový fond ČR, kdo bude neustále ze svého rozpočtu hradit opravy stále znovu rozbíjených vstupních dveří, zdemolovaných schodišť, zničených sklepních prostor a dalších výsledků stavu, kdy "všechno" patří "všem".

Pozemkový fond ČR považuje tuto praxi za nadále neudržitelnou a vyzývá proto prostřednictvím mediální informační kampaně nájemníky i obce, aby se začali neprodleně zaobírat myšlenkou převodu těchto objektů do soukromých, resp. obecních rukou.

Myšlenka odstátnění, která se opírá o zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu státního majetku na jiné osoby, je pro Pozemkový fond ČR prioritní.

Prodej nebo soutěž

Převod objektu bydlení do soukromého vlastnictví může být realizován buď formou přímého prodeje nebo veřejné soutěže.

K realizaci přímého prodeje postačí písemný souhlas uživatelů bytů, doručený na územní pracoviště Pozemkového fondu v ČR v každém okresním městě.

Bytové objekty, o něž dosavadní uživatelé neprojeví zájem, nabídne Pozemkový fond ČR ve veřejné obchodní soutěži, která podle soutěžního řádu může probíhat až ve třech kolech a v jejímž průběhu dochází k postupnému snižování vyhlašované ceny.

Obcím bezúplatně

Pokud se pro převod objektu bydlení rozhodne obec, má možnost získat nemovitost bezúplatně. Pozemkový fond ČR upozorňuje na skutečnost, že v souladu s vládním usnesením číslo 242 ze dne 24. dubna 1996 může obec získat i finanční příspěvek na údržbu a opravy ve výši 10 % pořizovací ceny převáděné nemovitosti.

V letošním roce je pro tento účel vyčleněna ve státním rozpočtu suma dosahující 50 milionů korun.

Nelze opomenout, že objekt bydlení získá nový vlastník včetně příslušenství (tj. studny, přístupových komunikací apod.).

Pozemkový fond ČR je pevně rozhodnut dokončit odstátnění těchto staveb v nejbližších několika měsících a prosí všechny zájemce o převod, aby v zájmu urychlení celého procesu se svými žádostmi neotáleli.

Schéma převodu bytových objektů

Bytový dům

Pozemkový fond ČR vznese dotaz uživateli

1. Uživatel chce převod

Pozemkový fond ČR připraví podklady pro přímý prodej (možný standardní splátkový režim)

2. Uživatel nechce převod

A) Pozemkový fond ČR zařadí bytový dům do veřejné soutěže podle zákona č. 92/1991 Sb.
B) Pozemkový fond ČR se rovněž obrátí na obecní úřad, zda nemá o bytový dům zájem
BA) Obecní úřad má zájem

Pozemkový fond ČR připraví podklady pro bezúplatný převod na obec s možností finančního přispěvku

BB) Obecní úřad nemá zájem

Pozemkový fond ČR zařadí bytový dům do veřejné soutěže podle zákona č. 92/1991 Sb.

C) Pozemkový fond ČR zařadí bytový dům do obchodní veřejné soutěži podle §2a) zákona č. 569/1991 Sb.
TOPlist
TOPlist