K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Peněz na obnovu vesnice ubývá

Datum: 24. 4. 2001, zdroj: OF 1/2001, rubrika: Ekonomika

Program obnovy venkova je jediným komplexním dokumentem, který podporuje venkovské osídlení všestranně. Venkov trpí nejenom značnou zanedbaností a nízkou vybaveností v oblasti technické infrastruktury. Musí řešit dopravní obslužnost, změny v rozsahu zemědělské výroby i dopady do krajiny a životního prostředí. Snad nejdůležitější je však snaha o zachování krajových tradic, nenahraditelných kulturních a společenských hodnot venkovského života.

Program obnovy venkova (POV), schválený vládou v listopadu 1998, věcně navazuje na Program obnovy vesnice z května 1991. Jde tedy už o desetiletou tradici oficiální podpory ušlechtilých cílů rozvoje venkovského prostoru. V posledních letech se zdálo, že podpora není jen symbolická. Spolu s uvolněnými prostředky z Pozemkového fondu a zdroji z programu Phare CBC dosahoval finanční objem, vyčleněný na POV půl miliardy korun.

Podrobná bilance dotací Programu obnovy venkova v roce 2000 je uvedena v tabulce na vedlejší straně. POV se stal pro představitele venkovských obcí vyhledávaným zdrojem drobných, ale velmi účinných příjmů, které v malých obcích představují motivační prvek jejich rozvoje. Přestože obce

na venkově čerpají další podpory i z jiných zdrojů (Státní fond životního prostředí, různé rezortní programy), zůstává pro ně POV svým zaměřením a posláním nejvíce využívaným programem.

Snížený objem

Podle informací z Ministerstva pro místní rozvoj, k Programu obnovy venkova se hlásí více než čtyři tisíce obcí. Znamená to, že v každé z nich je zpracován místní program obnovy a občané se snaží o jeho postupné naplnění. To je impozantní informace, zvážíme-li, že pět a půl tisíce našich obcí můžeme označit za venkovské. Dokladem starostlivého přístupu malých obcí jsou nejenom dosažené výsledky, ale i více než osm tisíc žádostí ročně, které směřují k jednotlivým dotačním titulům tohoto programu. Takové množství pochopitelně nemůže být uspokojeno.

V posledních letech bylo možné vyhovět zpravidla necelé polovině žadatelů, přičemž z hlediska objemu byly žádosti naplněny jen do výše třiceti procent. Průměrná výše dotace na jednu akci přitom pohybuje kolem 150 tis.Kč.

O to více je třeba se zamyslet nad číslem, které je uvedeno ve státním rozpočtu pro podporu Programu obnovy venkova. Přestože se o této položce při projednávání zákona o státním rozpočtu třikrát hlasovalo, nakonec zůstala potvrzena vládou navrhovaná částka 320 mil.Kč. Ve srovnání s loňskými 570 mil.Kč je to snížení na 56%. To jsou ty neradostné vyhlídky, o kterých se hovoří v titulku.

V této chvíli je zřejmě pozdě na diskuzi o parlamentní proceduře, která měla rozhodnout o konečné částce pro podporu venkova. Poslanecký návrh usilující o přesun prostředků v rámci kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj nebyl průchodný, vždyť tento resort byl v rozpočtu krácen snad nejvíce ze všech ministerstev. Dotace na podporu obnovy venkova by měla být nejméně dvojnásobná a to na úkor jiných ministerstev, zejména zemědělství a životního prostředí.

Racionální postup

Ministerstvo pro místní rozvoj postupovalo racionálně. Při očekávání, že bude schválena navržená částka, informovalo v předstihu všechny obce o podmínkách podávání žádostí o dotace na příští rok Rychlé vyhlášení programu a upřesnění podmínek i kritérií pro jednotlivé dotační tituly umožnilo všem obcím připravit své žádosti. Termín pro jejich podání byl stanoven na 5. ledna 2001 a později prodloužen do 19. ledna 2001 (prodloužení se však týkalo pouze projektů z programu Phare CBC).

Konkretizace Programu obnovy venkova na rok 2002 bude v souladu s pokyny Ministerstva financí provedena již v prvním pololetí letošního roku. Žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2002 proto bude nutné podat u okresních úřadů do konce dubna 2001.

Nezbývá než věřit, že proklamované cíle podpory venkova dostanou v dalším období reálnou podporu, která se projeví také ve výši příslušné částky státního rozpočtu.

Bilance dotací Programu obnovy venkova 2000 v tis. Kč (stav k 31. 12. 2000)
okres občanská vybavenost a venkov. zástavba veřejná prostranství zeleň mís. komunikace, veřejné osvětlení poradenství a vzdělávání integr. projekty venkov. mikroregionů úroky z úvěrů na infrastrukturu národní POV celkem kofinancování Phare CBC celkem státní rozpočet
Benešov

2 463

414

0

1 416

492

2 287

149

7 221

0

7 221

Beroun

3 811

380

30

972

140

586

328

6 247

0

6 247

Blansko

5 424

625

200

3 554

1 426

1 988

163

13 380

0

13 380

Brno-venkov

3 825

180

180

1 247

635

2 217

2 988

11 272

0

11 272

Bruntál

4 710

72

40

715

879

2 960

364

9 740

0

9 740

Břeclav

2 601

181

0

782

837

2 477

1 251

8 129

7 079

15 208

Česká Lípa

904

0

0

1 083

70

734

83

2 874

195

3 069

České Budějovice

1 413

694

90

1 220

794

1 209

391

5 811

4 450

10 261

Český Krumlov

2 013

117

0

550

0

484

684

3 848

1 000

4 848

Děčín

1 715

0

140

1 393

500

2 916

548

7 212

2 620

9 832

Domažlice

4 324

311

186

1 168

430

604

686

7 709

4 027

11 736

Frýdek-Místek

1 767

293

0

1 261

909

2 827

2 352

9 409

0

9 409

Havlíčkův Brod

5 411

334

178

2 031

371

2 574

988

11 887

0

11 887

Hodonín

4 364

120

102

1 512

182

720

519

7 519

0

7 519

Hradec Králové

1 106

100

87

450

70

667

942

3 422

0

3 422

Cheb

1 230

0

0

120

0

270

0

1 620

1 904

3 524

Chomutov

2 202

140

0

838

0

0

19

3 199

0

3 199

Chrudim

5 036

117

25

3 144

190

1 963

1 687

12 162

0

12 162

Jablonec n. Nisou

1 509

0

100

1 174

68

1 521

69

4 441

0

4 441

Jeseník

956

0

200

362

140

3 182

55

4 895

0

4 895

Jičín

1 641

50

0

479

0

328

654

3 152

0

3 152

Jihlava

4 542

503

0

3 100

189

1 887

565

10 786

1 225

12 011

Jindřichův Hradec

3 505

60

25

3 304

429

930

1 010

9 263

1 337

10 600

Karlovy Vary

1 631

162

36

489

406

596

0

3 320

1 704

5 024

Karviná

376

0

0

200

200

70

0

846

0

846

Kladno

2 114

200

274

1 930

377

366

308

5 569

0

5 569

Klatovy

3 819

100

138

2 865

450

2 040

1 142

10 554

5 855

16 409

Kolín

2 990

360

84

2 073

0

1 400

406

7 313

0

7 313

Kroměříž

2 137

916

60

4 380

150

1 562

726

9 931

0

9 931

Kutná Hora

1 738

0

0

473

0

0

122

2 333

0

2 333

Liberec

3 217

30

40

2 538

555

1 524

326

8 230

5 191

13 421

Litoměřice

1 454

93

179

1 240

256

2 160

294

5 676

37

5 713

Louny

1 203

144

0

1 314

296

675

147

3 779

0

3 779

Mělník

1 492

321

100

1 268

292

647

200

4 320

0

4 320

Mladá Boleslav

1 420

200

0

209

69

269

236

2 403

0

2 403

Most

761

78

0

944

196

904

0

2 883

2 000

4 883

Náchod

3 864

490

30

1 604

364

1 600

141

8 093

0

8 093

Nový Jičín

1 727

279

25

1 296

140

1 301

519

5 287

0

5 287

Nymburk

1 090

47

30

254

0

1 568

580

3 569

0

3 569

Olomouc

3 259

150

228

442

430

2 266

2 572

9 347

0

9 347

Opava

2 199

250

0

0

222

1 050

858

4 579

0

4 579

Pardubice

1 228

100

63

1 378

0

1 313

2 204

6 286

0

6 286

Pelhřimov

3 635

330

70

2 643

654

1 073

28

8 433

0

8 433

Písek

4 123

285

89

3 098

701

547

815

9 658

0

9 658

Plzeň-jih

6 635

858

124

1 111

464

1 525

812

11 529

0

11 529

Plzeň-sever

2 505

354

205

1 022

185

1 552

294

6 117

0

6 117

Praha-východ

1 290

100

85

560

70

880

130

3 115

0

3 115

Praha-západ

1 198

54

60

870

973

3 026

45

6 226

0

6 226

Prachatice

1 665

145

0

618

23

957

244

3 652

2 166

5 818

Prostějov

1 750

70

384

1 391

65

350

604

4 614

0

4 614

Přerov

4 399

95

30

1 766

220

1 637

818

8 965

0

8 965

Příbram

4 501

279

30

4 176

0

1 211

39

10 236

0

10 236

Rakovník

3 289

139

78

1 511

0

1 305

650

6 972

0

6 972

Rokycany

3 564

87

48

1 231

68

944

742

6 684

0

6 684

Rychnov n. K.

3 329

380

137

3 566

410

2 313

118

10 253

0

10 253

Semily

4 001

0

92

6 596

475

2 261

737

14 162

0

14 162

Sokolov

985

0

0

784

0

357

0

2 126

0

2 126

Strakonice

6 116

515

123

1 671

229

869

535

10 058

0

10 058

Svitavy

3 491

207

0

2 337

210

700

927

7 872

0

7 872

Šumperk

1 761

148

439

918

0

1 173

714

5 153

0

5 153

Tábor

5 594

294

125

2 598

456

399

567

10 033

0

10 033

Tachov

2 393

216

30

1 138

269

1 023

500

5 569

1 589

7 158

Teplice

689

0

0

119

70

134

0

1 012

0

1 012

Trutnov

3 344

350

68

3 685

70

756

502

8 775

0

8 775

Třebíč

10 227

1 000

800

4 114

874

2 269

816

20 100

1 000

21 100

Uher. Hradiště

3 772

320

259

1 902

740

2 007

431

9 431

0

9 431

Ústí n. Labem

160

153

40

300

98

66

0

817

1 000

1 817

Ústí nad Orlicí

4 654

110

120

1 697

1 078

1 005

1 515

10 179

0

10 179

Vsetín

2 559

119

145

824

665

1 876

1 313

7 501

0

7 501

Vyškov

3 834

679

130

1 588

67

2 067

677

9 042

0

9 042

Zlín

4 534

210

31

1 638

0

1 289

1 709

9 411

0

9 411

Znojmo

4 232

192

37

2 369

434

953

2 315

10 532

2 464

12 996

Žďár n. Sáz.

8 782

651

0

3 221

132

2 130

1 043

15 959

0

15 959

celkem

217 202

16 951

6 649

117 834

22 854

95 296

46 916

523 702

46 843

570 545

% z nár. POV

41,47

3,24

1,27

22,50

4,36

18,20

8,96

100,00

8,94

108,94

% z celku

38,07

2,97

1,17

20,65

4,01

16,70

8,22

91,79

8,21

100,00

Antonín Eliáš

TOPlist
TOPlist